Loov Vald 

Loov Vald metoodika sündis Loov Tartumaa arendus- ja koolitusprogrammi elluviimise käigus platvormina, mille sisuks on õpitavate teadmiste rakendamine. Läbi programmiarenduse on välja töötatud Loov Vald metoodika, mis annab võimaluse läheneda iga Tartumaa omavalitsuse kultuuri- ja loomemajanduse arendamisele personaalselt.

Loova Valla arendusprotsess algas 2020. a novembris. 2021. a oktoobris esitlesid Tartumaa omavalitsuste kultuurikorraldajad protsessi käigus sündinud esimesi prototüüpimisele minevaid ideid. Omavalitsuste ideede esitlusi 13.10.2021 saad vaadata siit:
Tartu vald   Nõo vald  Elva vald  Kastre vald ja Peipsiääre vald

Mida tegime?

  1. 2020. a sügisel tegelesid Tartumaa omavalitsuste kultuurikorraldajad kultuuri- ja loomemajanduse teekaartide loomisega,  kus vaadati üle ja sõnastati 2-5 olulist küsimust prioriteetsuse järjekorras, millele iga omavalitsus sooviks oma kultuuri- ja loomemajanduse arendamise käigus vastuseid leida.
  2. Sellele järgnes olukorra kirjeldamine, mille käigus anti vastused kahele küsimusele: Mida? Kellele?
  3. Iga omavalitsus moodustas 8-10-liikmelise meekonna, kes ajurünnaku käigus pakkus välja erinevaid ideid kirjeldatud probleemide (teekaardid) lahendamiseks. Kogu Tartumaa peale saime kokku 100 ideed.
  4. Saadud ideede valideerimine, milles osalesid inimesed, kes ei olnud osalenud ajurünnaku protsessis ja kelle kõrvalpilk andis ideede paremusjärjestuse.
  5. Paremusjärjestuses olevate ideede täpne lahti kirjutamine koos eelarve ja tegevuskavaga.
  6. Projektide prototüüpimine.
  7. Monitooring ja tagasiside (2022. a mai).

Praegu on Loov Vald protsess käivitusfaasis, aga kiiremad vallad on oma esimese protüübi teinud.

  1. Peipsiääre vald - Peipsiääre telekanali ja taskuhäälingu loomine  
  2. Elva vald -  Loovhommik