Kogukondliku turvalisuse toetusvoor

Kogukondliku turvalisuse toetusprogrammi 2020. aasta toetusvoor on avatud 27. juuli – 01. september.

Kogukondliku turvalisuse toetusprogrammi eesmärgiks on suurendada kogukondlikku algatust turvalise elukeskkonna kujundamises lähtudes siseturvalisuse valdkonna arengukavadest ja strateegiatest.

Toetusprogrammi eesmärgi saavutamiseks toetatakse tegevusi, millega:

  • panustatakse kogukonnaliikmete turvalisuse ja ohutuse alaste teadmiste ja oskuste kasvu,
  • vähendatakse riskikäitumist,
  • arendatakse kogukonnaliikmete osalusel põhinevaid turvalisust ja ohutust tagavaid tegevusi ja teenuste pakkumist.

Taotlejaks võib olla Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühing ja sihtasutus, kelle liikmeks ei ole või kelle asutajaks ei ole riik või kohaliku omavalitsuse üksus, välja arvatud vabatahtliku merepäästjate või vabatahtlike päästjate tegevust korraldav mittetulundusühing või sihtasutus.

Ühe projekti toetuse piirsumma on 3 500 eurot.

Taotlused esitada elektrooniliselt ja digiallkirjastatult e-posti aadressile tol@tartumaa.ee. Pärast tähtpäeva esitatud taotlused hindamisele ei kuulu.


Lisainfot saab küsida Tartumaa Omavalitsuste Liidu peaspetsialistilt Heili Uuk, tol@tartumaa.ee, tel 58862500, 7305216