Kogukondliku turvalisuse toetusvoor

Taotlusvoor ei ole avatud.

Kogukondliku turvalisuse toetusprogrammi eesmärgiks on suurendada kogukondlikku algatust turvalise elukeskkonna kujundamises lähtudes siseturvalisuse valdkonna arengukavadest ja strateegiatest.

Toetusprogrammi eesmärgi saavutamiseks toetatakse tegevusi, millega:

  • panustatakse kogukonnaliikmete turvalisuse ja ohutuse alaste teadmiste ja oskuste kasvu,
  • vähendatakse riskikäitumist,
  • arendatakse kogukonnaliikmete osalusel põhinevaid turvalisust ja ohutust tagavaid tegevusi ja teenuste pakkumist.

Taotlejaks võivad olla: 

1) Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühingud ja sihtasutused, kelle liikmeks või asutajaks ei ole riik või kohaliku omavalitsuse üksus

2) vabatahtlikku päästekomandot pidavad kohaliku omavalitsuse üksused (saavad olla taotlejaks üksnes vabatahtliku päästekomandoga seotud taotluste puhul).

Ühe projekti toetuse piirsumma on 3500 eurot.

Lisainfo: peaspetsialist Heili Uuk, telefon  58862500, 7305216, e-post tol@tartumaa.ee