Maakondlik hindamiskomisjon

Tartumaa Omavalitsuste Liidu juhatus kinnitas oma 09.09.2020 otsusega nr 91 kogukondliku turvalisuse toetusprogrammi hindajad:

Andrus Reimaa - Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri Tartu politseijaoskonna juht;
Arvi Uustalu - Päästeameti Lõuna päästekeskuse Ennetusbüroo juhataja;
Ene Mölter - Nõo valla sotsiaalosakonna juhataja, maakonna sotsiaalvaldkonna võrgustiku koordinaator;
Kertu Rünkorg - MTÜ Kodukant Tartumaa juhatuse liige;
Lea Saul - Tartumaa Omavalitsuste Liidu rahvatervise ja turvalisuse nõunik. 

Hindajate asendusliige: Jarno Laur - Tartumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees, Tartu vallavanem.