Tartu linna ja maakonna haridustöötajate tänusündmusel tunnustame neid haridustöötajaid ja hariduse toetajaid, kelle viimase kolme aasta töö on olnud teistele eeskujuks, kes panustavad õppurite arengu toetamisse, koostöösse ning uueneva õpikäsituse elluviimisesse õppeasutustes. Tartu maakonna komisjonile esitati 2020. aastal kokku 59 taotlust:

•         14 taotlust aasta lasteaiaõpetaja auhinnale,

•         10 taotlust aasta klassiõpetaja auhinnale,

•         8 taotlust aasta põhikooli aineõpetaja auhinnale,

•         1 taotlus aasta gümnaasiumiõpetaja auhinnale,

•         6 taotlust aasta klassijuhataja auhinnale,

•         5 taotlust aasta huvialaõpetaja auhinnale,

•         7 taotlust aasta tugispetsialisti auhinnale,

•         4 taotlust aasta õppeasutuse juhi auhinnale,

•         1 taotlus aasta hariduse sõbra auhinnale,

•         3 taotlust auhinnale aasta haridustegu.

Tartu linna ja maakonna haridustöötajate tänusündmus toimus 24. septembril 2020 Tartu Ülikooli aulas (kutsetega).