Tartumaa Omavalitsuste Liit oli esimene sellelaadne omavalitsuste ühendus Eestis. Olles kõigi teiste omavalitusliitude eesmineja, oli Tartumaa omavalitsuste ühinemine ühe katuse alla nagu vaiksesse vette visatud kivi, mis tekitas laineid ja pani liikuma kogu puutumatu vee.
Esimese laine järel tekkisid järgmised ja järgmised ringid, mis veepinnal kokku puutudes hakkasid looma ühiseid mustreid ja üksteist täiendama. Kogu selle liikumise kaudu on täna 30 aastat hiljem võimalik öelda, et igal pealtnäha väikesel algatusel saab olla suur mõju.
Ühe kiviviskega lõi TOL üle-eestilise kunstiteose.


KONVERENTS „30 AASTAT TARTUMAA OMAVALITSUSTE LIITU“

10. september 2021
Eesti Rahva Muuseum, Hurda saal

Konverentsi salvestus.
Paneeldiskussiooni salvestus.

12.30 – 13.00 Kogunemine tervituskohviga.

13.00 – 13.10 Sissejuhatus. Urmas Vaino, moderaator.

13.10 – 13.30 Kuidas kõik algas? Jaan Õunapuu, esimene Tartumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees.

13.30 – 14.00 Kohalik omavalitsus ja regionaalareng koostöös. Sulev Lääne, Tallinna Ülikooli lektor

14.00 – 14.10 Riigi vaade omavalitsusliitudele ja maakondadele. Jaak Aab, riigihalduse minister.

14.10 – 14.40 Tartumaa Omavalitsuste Liit enne haldusreformi. Rain Sangernebo, Tartumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees.

14.40 – 15.00 Tartumaa Omavalitsuste Liidu tänapäev ja tulevik. Sven Tobreluts, Tartumaa Omavalitsuste Liidu tegevjuht.

15.00 – 15.20 Elva valla vaade omavalitsusliidule. Marika Saar, Elva abivallavanem.

15.20 – 15.50 Kohvipaus.

15.50 – 17.00 Paneeldiskussioonis mõtestatakse maakondlike omavalitsuste liitude rolli üle regionaalarengus.
Diskussioonis osalevad Jaan Õunapuu, Sulev Lääne, Rain Sangernebo, Marika Saar, Veiko Sepp (ekspert ja Elva Vallavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja) ja Sven Tobreluts.

18.00 – 01.00 Pidulik vastuvõtt.
Päeva teise poole täidab meeleolukas pidulik vastuvõtt täis taaskohtumisi nii endiste, kui praeguste TOL liikmete ning koostööpartneritega.

Kogu päeva vältel on võimalus vaadata Andu Tõrva ajaloolist ülevaadet Tartumaa valdadest ja nende juhtidest liikuvas pildis.


Aastapäeva meenutused pildis.

Fotode kasutamise tingimused:

1) Foto kasutamisel tuleb alati ära märkida foto autor, kelleks on Timo Arbeiter.

2) Kui on soovi kasutada fotot mitteisiklikul eesmärgil, siis palun kooskõlastada soov Tartumaa Omavalitsuste Liiduga, e-maili aadressil tol@tartumaa.ee 

Konverents   Vastuvõtt   Etendus