Pakume tööd tervisedenduse spetsialistile

27. oktoober

Tartumaa Omavalitsuste Liit ootab oma meeskonnaga liituma maakonna haridusasutuste tervisedenduse spetsialisti, kes seisab selle eest, et laste ja noorte tervis ning heaolu haridusasutustes oleks süsteemselt toetatud.
Ametikohale tööle asuvalt spetsialistilt ootame suuna näitamist tervisedenduse valdkonnas, maakonna haridusasutuste nõustamist ja sealsete spetsialistide võimestamist, võrgustikutöö eestvedamist ning asutuste omavahelise koostöö arendamist.

Tervisedenduse spetsialisti töö sisu:

 • osaleb strateegilise planeerimise protsessis tervise-heaolu ja hariduse suunal, et tagada teemade lõiming ja sidusus;
 • veab koosloomes ja koostöiselt eest tervise ja heaolu edendamise ning ennetuse mõtestamist, selguse ja ühisosa loomist;
 • omab ülevaadet ja toob esile haridusasutuste ressursivajaduse;
 • toetab haridusasutusi strateegilises planeerimises ja elluviimises, sh aitab haridusasutuste meeskondadel planeerida ja monitoorida tõhusaid ennetustegevusi ja metoodikaid arvestades vajadusi, ressursse ja paikkonna prioriteete;
 • tutvustab tervise ja heaolu eri valdkondi (raamistikke, metoodikaid, põhimõtteid, mudeleid, programme) koos tööriistakastiga ning juhendab nende kasutamist;
 • veab eest ühiste eesmärkide seadmist ja prioriteetide kokkuleppimist;
 • veab eest tegevuskava väljatöötamist koostöövõrgustikule maakonnas. 

Koostööpartnerid:

 • kohalike omavalitsuste haridus- ja ennetustööspetsialistidega;
 • maakonna haridusasutustega;
 • kogukondadega;
 • erinevate tervisedendusega seotud võrgustikega;
 • Tervise Arengu Instituudiga;
 • üli- ja kõrgkoolidega.

 Edukal kandidaadil on:

 • kõrg- või rakenduskõrgharidus;
 • põhiteadmised rahvatervishoiust, laste arengust ja haridusasutuste toimimisest;
 • juhtimisoskused, sh enesejuhtimisoskus;
 • eneseväljendus- ja argumenteerimisoskus;
 • tööks vajalikud digipädevused;
 • väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus nii eesti kui ka inglise keeles;
 • B-kategooria juhtimisõigus ja isikliku auto kasutamise võimalus.

 Pakume:

 • kokkuhoidvat, särasilmset ja toetavat kollektiivi;
 • võimalust panustada Tartumaale olulistes teemades;
 • võimalust lüüa kaasa põnevates lisaprojektides;
 • võimalust enesetäiendamiseks tervise ja heaolu edendamise ning ennetamise valdkonnas;
 • 35-päevast puhkust, 3 tervisepäeva ja kodukontoris töötamise võimalust;
 • konkurentsivõimelist palka.

Kandideerimiseks palume saata CV koos palgasooviga ning kuni 2 lehekülge pikk (A4) essee. Essees palume vastata küsimusele, missugusena näete teie maakonna haridusasutuste tervisedenduse spetsialisti tööd ning peamisi väljakutseid selles.

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel
Tööaeg: täistööaeg.

Kandideerimise tähtaeg: 16. november 2023.

CV ja essee palun saata aadressile tol@tartumaa.ee.

E-kirja pealkirjaks palun lisada: Töökuulutus: tervisedenduse spetsialist.

 

Lisainfo:
Sven Tobreluts, tegevjuht
sven.tobreluts@tartumaa.ee