Kontaktid

Tartumaa Omavalitsuste Liit

 

 

Liidu liikmed Esindajad  Asendusliige
Elva vald http://elva.kovtp.ee Maano Koemets Peeter Laasik
Kambja vald http://kambja.ee Heiki Sarapuu Irma Drenkhan
Kastre vald http://kastre.ee Mati Möller Villu Lepikov
Luunja vald  http://luunja.ee Radž Sauk Väino Kägo
Nõo vald  http://nvv.kovtp.ee Krista Kvarnström Mait Raig
Peipsiääre vald  http://peipsivald.ee Jaako Lindmäe  Tarmo Leini
Tartu linn  http://tartu.ee Urmas Klaas  Aadu Must
Tartu vald  http://tartuvv.kovtp.ee Üllar Loks  Vahur Poolak
Juhatuse esimees Rain Sangernebo rain@nvv.ee  5038082
Juhatuse aseesimehed Toomas Järveoja toomas.jarveoja@elva.ee  5153699
Aleksandr Širokov vallavanem@peipsivald.ee  5040738
Juhatuse liikmed Aivar Aleksejev aivar@ylenurme.ee  5138685
Priit  Lomp priit.lomp@kastre.ee  56982166
Aare Anderson aare@luunja.ee  5200794
Reno Laidre reno.laidre@raad.tartu.ee  5286361
Jarno Laur jarno.laur@tartuvald.ee 5167897
Revisjonikomisjoni liikmed Maano Koemets maano.koemets@elva.ee
Irma Drenkhan irma.drenkhan@gmail.com
Mati Möller mati@pritsumees.ee
Arendusnõunik tegevjuhi
ülesannetes
Annely Võsaste annely.vosaste@tartumaa.ee  7305273  5061838
Rahvatervise ja turvalisuse
nõunik
Lea Saul lea.saul@tartumaa.ee  7305295  53434061
Haridusnõunik Kairi Vasemägi kairi.vasemagi@tartumaa.ee  7305269  5159225
Kultuurinõunik Astrid Hallik astrid.hallik@tartumaa.ee  56491696
Peaspetsialist Pille Ratassepp tol@tartumaa.ee  5050026
Raamatupidamine Siinas OÜ
 Kontakt MTÜ Tartumaa
Omavalitsuste Liit
 (registrikood 80190322)
Riia 15, Tartu linn 51010
 üldtelefon: 7305216
 e-post: tol@tartumaa.ee
 SEB pank: a/a EE441010102000302007