"Maailm algab sinust!"

Heaolufoorum

Lõuna-Eesti tervise, turvalisuse, hoolekande ja hariduse huvipoolte koostööüritus.

Loe lähemalt!

Loov Tartumaa

Tartumaa kultuurikorraldajate arendus- ja koolitusprogramm. 

Loe lähemalt siit 


Ole meie tegemistega kursis

Uudised ja sündmused

Tartumaa Kuldne Tammeoks

Tartumaa Kuldne Tammeoks

Teenetemärk Tartumaa Kuldne Tammeoks ootab nominente.
Tartumaa teenetemärgiga tunnustatakse inimesi, kes on pika aja jooksul olulisel määral kaasa aidanud Tartumaa arengule, siinsele majandusele, kultuurile, elukeskkonna kvaliteedile ja inimeste heaolule.

Peipsiveere programm on taotluste ootel

Peipsiveere programm on taotluste ootel

Peipsiveere programmi eesmärk on aidata kaasa Peipsiveere piirkonna ja vanausuliste kogukonna elujõulisuse jätkusuutlikule säilimisele arendades kohapealset ettevõtlust, inimkapitali ja piirkonna turundust, suurendades Peipsi järve atraktiivsust ja mitmekesiselt kasutamist ning rakendades piirkonna kultuurilis-looduslikku eripära kui spetsiifilist arengupotentsiaali.
Targaks vanemaks ei sünnita

Targaks vanemaks ei sünnita

Tarkvanem.ee on veebikeskkond, kus leiab vastuseid laste kasvatamisega seotud küsimustele. 

8

Omavalitsust

153 317

Elanikku

3349 km²

Pindala

1

Saar

Tartumaa Omavalitsuste Liit

Liidu eesmärk on Tartu maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste ühistegevuse kaudu maakonna tasakaalustatud ja jätkusuutlikule arengule kaasaaitamine, maakonna kultuuritraditsioonide säilitamine ja edendamine, maakonna ja oma liikmete esindamine ja liikmete ühiste huvide kaitsmine, kohaliku omavalitsuse üksuste koostöö edendamine ja liikmetele seadusega ettenähtud ülesannete paremaks täitmiseks võimaluste loomine.