Tartu maakonna kliima- ja energiakava koostamine

Tartumaa Omavalitsuste Liidu juhatus kuulutas 23. novembril 2021 välja "Tartu maakonna kliima- ja energiakava" koostaja leidmiseks riigihanke.

Arengudokument „Tartu maakonna kliima- ja energiakava“ koostatakse kahe tasandilisena läbi laiapõhjalise kaasamise: maakonna tasand, kuhu integreeritakse juurde ka Tartu linna energia- ja kliimakava ning iga omavalitsus (7) - Elva, Kambja, Kastre, Luunja, Nõo, Peipsiääre ja Tartu vald - saab omavalitsuse põhise energia- ja kliimakava.

Kliima- ja energiakavade tegevuskavad peavad aitama saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalsuse. Erinevate valdkondade eesmärkide kirjelduste kaudu tuleb seada tegevused, mis aitavad vähendada inimtegevuse mõju keskkonnale ja kliimale.

Hanke nimetus: "Tartu maakonna kliima- ja energiakava koostamine"
Hankemenetluse liik oli avatud hange.
Hanke võitis Consultare OÜ.

Arengudokumenti “Tartu maakonna kliima- ja energiakava” koostamist rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna 2014-2021 toetuste programmi „Kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine“ vahenditest, vastavalt keskkonnaministri 07.09.2021 käskkirjale nr 1-2/21/380 toetatud projekt “Tartu maakonna kliima- ja energiakava”.

Projekti nr 2014-2021.1.06.21-0015.

Projekti välispartnerid on:
Norrast Agder fylkeskommune
Islandilt Icelandic Association of Local Authorities

Eestisiseselt teeme koostööd Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu ja Võrumaa Omavalitsuste Liiduga.

Toetust taotleti ja Projekt tuleb ellu viia keskkonnaministri 22.02.2021 käskkirja nr 1-2/21/77 lisa 1 „Euroopa Majanduspiirkonna Finantsmehhanismi 2014−2021 programmi "Kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine" väikeprojektide avatud taotlusvooru „Kliimamuutuse leevendamise ja sellega kohanemise kavade koostamine“ toetuse andmise ning kasutamise tingimused ja kord” kohaselt.

Kontakt: Kaidi Randpõld, kaidi.randpold@tartumaa.ee