Tartu maakonna kliima- ja energiakava 

Arengudokument „Tartu maakonna kliima- ja energiakava“ koostati kahe tasandilisena: maakonna tasand, kuhu integreeriti juurde Tartu linna energia- ja kliimakava ning iga omavalitsus (7) - Elva, Kambja, Kastre, Luunja, Nõo, Peipsiääre ja Tartu vald - sai omavalitsuse põhise energia- ja kliimakava.

Tartu maakonna energia- ja kliimakava
Lisa 1. Elva valla KEKK
Lisa 2. Kambja valla KEKK
Lisa 3. Kastre valla KEKK
Lisa 4. Luunja valla KEKK
Lisa 5. Nõo valla KEKK
Lisa 6. Peipsiääre valla KEKK
Lisa 7. Tartu valla KEKK
Lisa 8. Tartu linna KEKK

Arengudokumendi “Tartu maakonna kliima- ja energiakava” koostamist rahastati Euroopa Majanduspiirkonna 2014-2021 toetuste programmi „Kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine“ vahenditest vastavalt keskkonnaministri 07.09.2021 käskkirjale nr 1-2/21/380 toetatud projekt “Tartu maakonna kliima- ja energiakava”.

Projekti nr 2014-2021.1.06.21-0015.

Projekti välispartnerid:
Norrast Agder fylkeskommune
Islandilt Icelandic Association of Local Authorities
Eestisiseselt tegime koostööd Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu ja Võrumaa Omavalitsuste Liiduga.

Toetust taotleti ja projekt viidi ellu keskkonnaministri 22.02.2021 käskkirja nr 1-2/21/77 lisa 1 „Euroopa Majanduspiirkonna Finantsmehhanismi 2014−2021 programmi "Kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine" väikeprojektide avatud taotlusvooru „Kliimamuutuse leevendamise ja sellega kohanemise kavade koostamine“ toetuse andmise ning kasutamise tingimused ja kord” kohaselt.

Lisainfo: Kaidi Randpõld, kaidi.randpold@tartumaa.ee