Tartu maakonna kliima- ja energiakava koostamine

Tartumaa Omavalitsuste Liidu juhatus kuulutas välja oma 23.11.2021 otsusega nr 95 "Tartu maakonna kliima- ja energiakava" koostaja leidmiseks riigihanke.
Arengudokument „Tartu maakonna kliima- ja energiakava“ koostatakse kahe tasandilisena läbi laiapõhjalise kaasamise: maakonna tasand, kuhu integreeritakse juurde ka Tartu linna energia- ja kliimakava ning iga omavalitsus (7) - Elva, Kambja, Kastre, Luunja, Nõo, Peipsiääre ja Tartu vald - saab omavalitsuse põhise energia- ja kliimakava.
Kliima- ja energiakavade tegevuskavad peavad aitama saavutada aastaks 2050 kliimaneutraalsuse. Erinevate valdkondade eesmärkide kirjelduste kaudu tuleb seada tegevused, mis aitavad vähendada inimtegevuse mõju keskkonnale ja kliimale.

Hanke nimetus "Tartu maakonna kliima- ja energiakava koostamine"
Pakkumuste esitamise tähtaeg on 15. detsember kell 15:00.
Hankemenetluse liik on avatud hange.
Hange viiakse läbi riigihangete e-keskkonnas.

Arengudokumenti “Tartu maakonna kliima- ja energiakava” koostamist rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna 2014-2021 toetuste programmi „Kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine“ vahenditest, vastavalt keskkonnaministri 07.09.2021 käskkirjale nr 1-2/21/380 toetatud projekt “Tartu maakonna kliima- ja energiakava”.

Projekti välispartnerid on:
Norrast Agder fylkeskommune
Islandilt Icelandic Association of Local Authorities

Eesti siseselt teeme koostööd Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu ja Võrumaa Omavalitsuste Liiduga.
Kontakt: Kaidi Randpõld, kaidi.randpold@tartumaa.ee