Tartu maakonna kliima- ja energiakava koostamine

Tartumaa Omavalitsuste Liidu juhatus kuulutas 23. novembril 2021 välja "Tartu maakonna kliima- ja energiakava" koostaja leidmiseks riigihanke.

Arengudokument „Tartu maakonna kliima- ja energiakava“ koostatakse kahe tasandilisena läbi laiapõhjalise kaasamise: maakonna tasand, kuhu integreeritakse juurde ka Tartu linna energia- ja kliimakava ning iga omavalitsus (7) - Elva, Kambja, Kastre, Luunja, Nõo, Peipsiääre ja Tartu vald - saab omavalitsuse põhise energia- ja kliimakava.

Kliima- ja energiakavade tegevuskavad peavad aitama saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalsuse. Erinevate valdkondade eesmärkide kirjelduste kaudu tuleb seada tegevused, mis aitavad vähendada inimtegevuse mõju keskkonnale ja kliimale.

Hanke nimetus: "Tartu maakonna kliima- ja energiakava koostamine"
Hankemenetluse liik oli avatud hange.
Hanke võitis Consultare OÜ.

Arengudokumenti “Tartu maakonna kliima- ja energiakava” koostamist rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna 2014-2021 toetuste programmi „Kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine“ vahenditest, vastavalt keskkonnaministri 07.09.2021 käskkirjale nr 1-2/21/380 toetatud projekt “Tartu maakonna kliima- ja energiakava”.

Projekti nr 2014-2021.1.06.21-0015.

Projekti välispartnerid on:
Norrast Agder fylkeskommune
Islandilt Icelandic Association of Local Authorities

Eestisiseselt teeme koostööd Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu ja Võrumaa Omavalitsuste Liiduga.

Toetust taotleti ja Projekt tuleb ellu viia keskkonnaministri 22.02.2021 käskkirja nr 1-2/21/77 lisa 1 „Euroopa Majanduspiirkonna Finantsmehhanismi 2014−2021 programmi "Kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine" väikeprojektide avatud taotlusvooru „Kliimamuutuse leevendamise ja sellega kohanemise kavade koostamine“ toetuse andmise ning kasutamise tingimused ja kord” kohaselt.

Valminud kava:
Tartu maakonna energia- ja kliimakava
Lisa 1. Elva valla KEKK
Lisa 2. Kambja valla KEKK
Lisa 3. Kastre valla KEKK
Lisa 4. Luunja valla KEKK
Lisa 5. Nõo valla KEKK
Lisa 6. Peipsiääre valla KEKK
Lisa 7. Tartu valla KEKK
Lisa 8. Tartu linna KEKK

Kontakt: Kaidi Randpõld, kaidi.randpold@tartumaa.ee