Euroopa Parlamendi külastus 6.-7. november 2023

Tartumaa omavalitsuste spetsialistid kohtusid 6.-7. november 2023 Euroopa Parlamendi liikme Riho Terrase ja Eesti Vabariigi alalise esinduse nõunikega: Jörgen Talkop (nõunik keskkonnaküsimustes), Martti Mandel (nõunik põllumajandusküsimustes), Kristiina Digryte (nõunik põllumajandus- ja kalandusküsimustes), Reili Kivilo (nõunik põllumajandusküsimustes), Annaliisa Villsaar (nõunik keskkonnaküsimustes).
Kohtumistel räägiti regionaal- ja maaelupoliitika suundumustest ning KOV-ide rollist EL-i roheleppe eesmärkide täitmisel ning tutvuti Euroopa Parlamendi tööga.

Martti Mandel selgitas, et ELi ühise põllumajanduspoliitika üheks suuremaks eesmärgiks on põllumajanduse ümberkujundamine elu- ja looduskeskkonna sõbralikumaks. Samuti ELi toidujulgeoleku tagamine, sh Ukraina abistamine teravilja ekspordil.

Jörgen Talkop tutvustas nelja eelnõud: 1) pakendite disain, 2) toidujäätmete kogumine ja töötlemine ning tekstiilitootjatele laiendatud tootjavastutuse kohustuse seadmine, 3) toodete disaini põhimõtete ümberkujundamine, et tooted oleksid kestlikumad ja lihtsamini ringlusesse võetavad, 4) sõidukite disainimine kestlikkuse põhimõtteid arvestades. Seadustega soovitakse suunata tootjaid võtma vastutust kestlikumate toodete tootmises ja jäätmetekke vähendamises.  

Annaliisa Villsaar selgitas direktiivi, mis reguleerib välisõhu kvaliteeti. Fookuses on kohtküttest ja transpordist tingitud õhusaaste vähendamine. Nõuniku ülesandeks on ka seista eestlaste vajaduste eest kohtkütte säilitamisel, kuna meie kliimas ei ole mõistlik ega võimalik jääda ainult elektriküttele lootma. Ka nõude osas, et bussitransport viia üle heitmevabadele elektribussidele, on läbirääkimistes biogaasibusside edasise kasutamise võimaldamine.

Reili Kivilo rääkis toiduohutuse teemadel. Töös on eelnõu, kuidas ümbertöödeldud materjalist toodetud toidupakendite ohutus tagada ning et tootjad hakkaksid kasutama märgistust „parim enne“, mis lihtsustab järelejäänud toidu annetamist.

Euroopa Parlamenti külastab igal aastal ca 400 000 inimest, Eestist väisab parlamendi liikmeid ca 50 gruppi aastas. ELi parlamendis on Eestil 7 kohta, kus meie liikmed on tegevad neljas fraktsioonis.
Riho Terras, kes meid võõrustas, selgitas, et parlamendis toimib töö suhete loomisel ja hoidmisel, oluline on saavutada kokkulepetes kompromisse. Eestile olulistes teemades toetuse saamiseks on vaja väikeriigi esindajana väga palju tööd vaja teha. Aeg, mis antakse parlamendis sõnavõtuks, tuleb alati maksimaalselt ära kasutada, mistõttu hr Terras valmistab tekstid ette inglise keeles ja loeb need maha, et kõik oluline saaks 1 minuti jooksul selgelt edasi öeldud.

Parlamendi liikmed töötavad käsikäes Eesti Vabariigi alalise esinduse nõunikega, kes teevad koostööd Eesti Linnade ja Valdade Liidu ning LEADER võrgustikuga.

Rohkem infot parlamendi liikme Riho Terrase kohta saab lugeda sellelt lingilt.  

Infot Eesti Vabariigi alalise esinduse kohta Euroopa Liidu juures leiab siit

Laiendatud tootjavastutuse kohta saab lugeda sellelt lingilt.


 Ülevaate koostas Kaidi Randpõld.