Tartumaa heaoluprogrammi (HOP) rakendusmudeli loomine ja piloteerimine

Projekti eesmärk

Laste ja perede heaolu suurendamine ning elukvaliteedi parandamine keskendudes laste hariduslike erivajaduste ja toevajaduse varajase märkamise ning laste toetamise tõhustamisele. Projekt ühendab haridus-, sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonda ning võimestab omavalitsuste ülest koostööd abivajadusega laste märkamisel ja toe pakkumisel ning infovahetamisel.

Projekti eelarve ja rahastaja

Projekt on rahastatud summas 201 669,95 eurot Euroopa Majanduspiirkonna ning Norra finantsmehhanismi 2014-2021 toel läbi Riigi Tugiteenuste Keskuse.

Projekti tegevused

I Juhtumikorralduse koostöömudeli (JKKM) loomine ja testimine

Luuakse integreeritud JKKM, mis ühendab haridus-, sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonda ning võimestab KOV-ülest koostööd abivajadusega laste märkamisel ja toe pakkumisel. JKKM eesmärk on tagada kõigi toevajadusega laste varajane märkamine ning tõhus ja sujuv toetamine.

II Hindamisinstrumentide ja -juhendite tööriistakasti (TRK) loomine

Luuakse valdkondi siduv TRK, mille eesmärk on abistada õpetajaid ja tugispetsialiste toevajaduse varasel märkamisel ja esmase toe pakkumisel. Peredega koostöö tõhustamiseks koolitatakse esmatasandi juhtumikorraldajaid (HEVKO) peamistes sotsiaal- ja lastekaitse teemades.

Projekti avaseminar - 23.09.2022

Projekti partnerid

Juhtpartner: Tartu Linnavalitsus

Tartumaa Omavalitsuste Liit, kõik 7 Tartu maaomavalitsust (Elva vald, Kambja vald, Kastre vald, Luunja vald, Nõo vald, Peipsiääre vald, Tartu vald), Tampere Eesti Klubi, Rekstad Consulting Norrast.

Projekti kestus

18.05.2022 - 30.04.2024

Projekti meeskond

Projektijuht: Annely Võsaste, annely.vosaste@raad.tartu.ee, +372 5061 838

Kommunikatsioonijuht: Kairi Vasemägi, kairi.vasemagi@tartumaa.ee, +372 5159 225

https://tartu.ee/et/uudised/tartu-alustab-lapsi-ja-peresid-toetava-projektiga

Olulised kuupäevad:
2022
 • 23.septemberavaseminar september- avaseminar  2022Tartu Loomemajanduskeskuse Konverentsiruumis (Kalevi 17). Avaseminari päevakava HOP_avaseminar_23_09_22.pdf

2023

 • 26. jaanuar- koostööseminar juhtrühmale ja koostööpartneritele
 • 26. jaanuar- 15. veebruar- KOVide virtuaalsed arutelupäevad (koosloome meeskonnad)
 • 2.-3. märts- õppekäik Saaremaale
 • 10. märts- virtuaalne töötuba ekspertgrupile
 • 24. märts-14.aprill- koostööpäevad ekspertgrupile, mudelite disain
 • 25. aprill-25. mai- piirkondlikud töötoad KOV meeskondadele
 • 19. mai- õppekäik Viljandisse
 • 12. juuni- juhtrühma vaheseminar
 • 19. september- piirkondlik töötuba (Tartu linn)
 • 10.-11. oktoober- õppereis Soome (Helsinki- Tampere)
 • oktoober-  valmib koolituse tarbeks loodud virtuaalne hindamis- ja nõustamisplatvorm "Lapse heaolu ankeet"
 • 26. oktoober-29. november- koolitustsükkel (3-päevane programm) "Lapse heaolu toetav vestlus - koostöö kuldvõti" (5. erinevale grupile KOVides- koolide/lasteaedade õpetajad, tugispetsialistid, koostöögrupid)
2024

 • 22.-24. jaanuar- õppereis Norra (Oslo- Stavanger)
 • 13. veebruar- aruteluseminar, omavalitsuste ülene koostöömudel
 • 12. märts- vaheseminar juhtrühmale, mudelite tutvustus
 • märts-aprill- KOVid piloteerivad kliendihaldussüsteemi (KHS) keskkonda
 • aprill- valmib "Virtuaalne tööriistakohver" (teoreetilise materjali kogumik) koolitusel osalejatele
 • 29. aprill- konverents "Koolirõõmu kuldvõti" V-Spa konverentsikeskuses (Kalevi 2), eelregistreerimisega. Konverentsi päevakava Konverents_Koolirõõmu kuldvõti_29apr2024.pdf
 • 30. aprill- projekti lõpp (projekti lõpuseminar projektijuhtidele Tallinnas)
In English:
Project „Creation and piloting of Tartu County welfare programme application model“

The objective of the project is to increase the welfare of children and families and to improve their quality of life in local municipalities.
The project focuses on improving the early detection of children’s special educational needs and on strengthening the support provided. The project combines education, social services and healthcare and empowers cooperation across local municipalities in detecting children who need help, in providing support to them and in their exchange of information.

Project duration: 23.05.2022–30.04.2024
Managing Partner: Tartu City Government

Project Manager: Annely Võsaste, annely.vosaste@raad.tartu.ee, +372 5061 838
Communication Coordinator: Kairi Vasemägi, kairi.vasemagi@tartumaa.ee, +372 5159 225

The project is financed by €201,669.95 from the EEA and Norway Grants 2014–2021 programme through the State Shared Service Centre.