Tartumaa heaoluprogrammi (HOP) rakendusmudeli loomine ja piloteerimine

Projekti eesmärk

Laste ja perede heaolu suurendamine ning elukvaliteedi parandamine keskendudes laste hariduslike erivajaduste ja toevajaduse varajase märkamise ning laste toetamise tõhustamisele. Projekt ühendab haridus-, sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonda ning võimestab omavalitsuste ülest koostööd abivajadusega laste märkamisel ja toe pakkumisel ning infovahetamisel.

Projekti eelarve ja rahastaja

Projekt on rahastatud summas 201 669,95 eurot Euroopa Majanduspiirkonna ning Norra finantsmehhanismi 2014-2021 toel läbi Riigi Tugiteenuste Keskuse.

Projekti tegevused

I Juhtumikorralduse koostöömudeli (JKKM) loomine ja testimine

Luuakse integreeritud JKKM, mis ühendab haridus-, sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonda ning võimestab KOV-ülest koostööd abivajadusega laste märkamisel ja toe pakkumisel. JKKM eesmärk on tagada kõigi toevajadusega laste varajane märkamine ning tõhus ja sujuv toetamine.

II Hindamisinstrumentide ja -juhendite tööriistakasti (TRK) loomine

Luuakse valdkondi siduv TRK, mille eesmärk on abistada õpetajaid ja tugispetsialiste toevajaduse varasel märkamisel ja esmase toe pakkumisel. Peredega koostöö tõhustamiseks koolitatakse esmatasandi juhtumikorraldajaid (HEVKO) peamistes sotsiaal- ja lastekaitse teemades.

Projekti avaseminar - 23.09.2022

Projekti partnerid

Juhtpartner: Tartu Linnavalitsus

Tartumaa Omavalitsuste Liit, kõik 7 Tartu maaomavalitsust (Elva vald, Kambja vald, Kastre vald, Luunja vald, Nõo vald, Peipsiääre vald, Tartu vald), Tampere Eesti Klubi, Rekstad Consulting Norrast.

Projekti kestus

18.05.2022 - 30.04.2024

Projekti meeskond

Projektijuht: Annely Võsaste, annely.vosaste@raad.tartu.ee, +372 5061 838

Kommunikatsioonijuht: Kairi Vasemägi, kairi.vasemagi@tartumaa.ee, +372 5159 225

https://tartu.ee/et/uudised/tartu-alustab-lapsi-ja-peresid-toetava-projektigaAvaseminar 23. september 2022

Tartu Loomemajanduskeskuse Konverentsiruum (Kalevi 17).

Osalemine vaid eelregistreerimisega kuni 19.09.2022. Kohtade arv on piiratud.

Avaseminari päevakavaga saate tutvuda siin. HOP_avaseminar_23_09_22.pdf