Haridusasutuste tervisedendaja

🔘    
Koos Tervise Arengu Instituudi ja Tervisekassaga aitame kaasa sellele, et laste ja noorte tervis ning heaolu Tartu maakonna haridusasutustes oleks süsteemselt toetatud.
Tartu maakonna haridusasutuste
tervisedenduse spetsialist on

Allan Hallik
+372 5196 3684
allan.hallik@tartumaa.ee  

Tervisekassa ja Tervise Arengu Instituut, maakondlikud arenduskeskused ja omavalitsusliidud alustasid 2024. a alguses koostööprojekti, mille käigus värvati kõikidesse maakondadesse tervisedendajad, kes töötavad oma maakonna haridusasutustega.  Haridusasutuse tervisedendaja ei siirdu konkreetsesse kooli või lasteaeda tööle, vaid teeb oma piirkonna haridusasutustega koostööd, pakkudes nõustamist ja infot ning luues üksteiselt õppimise ja kogemuse jagamise võimalusi. Oluline on tervisega tegeleda just haridusasutustes, sest seal veedavad lapsed ja noored suure osa oma päevast.

Haridusasutuste tervisedendaja eesmärk on:

  • pakkuda tuge laste terviseprobleemide lahendamiseks, näiteks ülekaaluga võitlemisel, vaimse tervise murede toetamisel ja sõltuvusainete tarvitamise vähendamisel;
  • suurendada lasteaedade ja koolide võimekust nii laste kui ka personali tervise ja heaolu toetamisel.  


Tervisedenduse puhul on tegemist tervist hoidvate valikute ja ennetavate tegevuste läbiviimise või toetamisega – see sisaldab teadlikkust, füüsist, vaimset tervist ja keskkonnamõjusid tervisele. Laiem eesmärk on suurendada Eesti inimeste elu kvaliteeti ja tervena elatud aastate arvu.

Illustreerivad joonised: Tervise Arengu Instituut

🔘  Tartumaa haridusasutuste tervisedenduse spetsialist Allan Hallik on partner Tervise Arengu Instituudile, Tartumaa kohalikele omavalitsustele ja haridusasutustele ennetustegevuste kavandamisel ja elluviimisel. Allan veab eest valdkondlikku koos- ja võrgustikutööd ning osaleb tervisedenduse valdkonna strateegilises planeerimises.


Lisainfo:
Allan Hallik
haridusasutuste tervisedenduse spetsialist Tartu maakonnas
+372 5196 3684
allan.hallik@tartumaa.ee


🔘 Loe lisaks:


Nikotiini mõju ajule ohustab noorte vaimset tervist

Noorte vaimset heaolu saab toitumise ja liikumisega toetada

Kolmandik esimese kuni seitsmenda klassi õpilastest on liigse kehakaaluga

Üle Eesti hakkavad tööle laste ja noorte tervisedendajad