Tartumaa Aasta Küla

Konkursi eesmärk on avaldada avalikku tunnustust küladele tulemusliku tegutsemise eest ning teadvustada üldsusele maa- ja külaelu olulisust. Kandidaate konkursile saavad esitada kodanikeühendused, kohalikud omavalitsused ja üksikisikud. Külade hindamisel arvestatakse külakogukonna ühtsust ja arengut kolmel viimasel aastal, koostöövalmidust, avatust ja tuntust maakonnas ja kaugemal, küla välisilmet ja heakorda, atraktiivsust, elanike osalemist kultuuri- ja spordiüritustel, koostööd omavalitsusega, küla arengukava olemasolu. Konkursile saab esitada küla, külade piirkonna või aleviku.
Rohkem saab lugeda peakorraldaja Kodukant Tartumaa lehelt.   


Aasta Külad

Aasta Küla 2022. Äksi Tartu vallast

Aasta Küla 2020.  Kirepi
Elva vallast

Aasta Küla 2018. Lohkva küla
 Luunja vallast

Aasta Küla 2016. Rakke külade piirkond (Suure-Rakke ja Väike-Rakke) Rannu vallast
 
Aasta küla 2014. Valguta Lapetukme Piiagndi külade piirkond Rõngu vallast
XI Eesti Külade Maapäeval tunnustatud kui sportlikku ja hea põlvkondade vahelise koostööga küla.

Aasta Küla 2012. Melliste küla Mäksa vallast
X Eesti Külade Maapäeval Rahvakultuuri Keskuse poolt tunnustatud eripreemiaga - tasuta vaimse kultuuripärandi teemaline koolitus.