Lõuna-Eesti Koostöö

Lõuna-Eesti viis maakonda - Tartu, Jõgeva, Põlva, Valga ja Võru maakond -  sõlmisid 24. jaanuaril 2020 Tartu Raekojas koostöölepingu, mis väljendab viie Lõuna-Eesti maakondliku arendusorganisatsiooni ja Tartu linna koosloomelist mõtteviisi ning usku, et koos saavutame rohkem kui üksinda.

Koostöövaldkonnad, mida peame oluliseks ühiselt arendada on järgmised:
  1. Taristu -  taristu areng toetab ettevõtlust ja tööhõivet ning toob maailma Lõuna-Eestile lähemale.
  2. Haridus ja elukestev õpe -  üld-, kutse- ja kõrgharidus on kooskõlas tänase ja tuleviku tööturu vajadustega.
  3. Majandusareng ja tööturg  
  4. Tervis, heaolu ja rahvastik -  parem rahvatervis suurendab perede heaolu ja õnnetunnet.
  5. Kultuur ja turism -  kultuur mõtestab maailma ja inimelu ning vabalt voolav loovus toidab ideedega nii ettevõtlust kui kauneid kunste.
Tutvu koostöölepinguga siin.
Lepingu osapooled: SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus, MTÜ Põlvamaa Omavalitsuste Liit, Tartu Linnavalitsus, MTÜ Tartumaa Omavalitsuste Liit, MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liit, SA Võrumaa Arenduskeskus  Foto: Margus Ansu, Postimees