Heaolu

HEAOLU ON PROTSESS, mis väljendub inimeste üldises enese-tõhususes ja kooskõlalistes suhetes sotsiaalseloodusliku, vaimse ja tehnoloogilise maailmaga.
Heaolu kujundamine ehk ennetus on valdkondade ülene koostöö.
TERVIS - vaimse, füüsilise ja sotsiaalse HEAOLU SEISUND.
Definitsioon: WHO Maailma Terviseorganisatsioon

TURVALISUS - olukord, kus halvad sündmused (ohud) on võimatud, st. ei saa realiseeruda s.t. me oskame neid näha ja ennetada. Koosneb majanduslikust, sotsiaalsest, kultuurilisest, keskkondlikust jpm HEAOLUST.

Tervise edendamine on protsess, mis võimaldab inimestel suurendada kontrolli oma tervise üle ning tugevdada seeläbi oma tervist.

Eesti Vabariigi Rahvatervise seadus defineerib tervise edendamist kui inimese tervist väärtustava ja soodustava käitumise ja elulaadi kujundamist ning tervist toetava elukeskkonna sihipärast arendamist.
Maakonna tervise ja heaolu ülevaade 2018

Ülevaade võtab kokku tervise ja heaolu valitud näitajad, mis on ühtsetel alustel arvutatud ja Eesti keskmisega võrreldavad. Ülevaate eesmärk on aidata kaasa kohaliku tasandi tegevuste planeerimisele elanike tervise ja heaolu parandamiseks.
Selle on koostanud Tervise Arengu Instituudi spetsialistid koostöös Sotsiaalministeeriumi ja Statistikaametiga.

Ülevaadet saab lugeda siit.