Inimkeskse hoolekande- ja tervishoiusüsteemi koordinatsiooni jätkumudeli rakendamine Tartumaal

Projekt "Inimkeskse hoolekande- ja tervishoiusüsteemi koordinatsiooni jätkumudeli rakendamine Tartumaal" seab eesmärgiks tõhusa valdkondade ülese koostöö käivitamise ja ühe ukse lähenemise rakendamise Tartumaal. Koostöö ning parimate praktikate abil luuakse projekti käigus toimiv koordinatsioonimudel, mis aitab abivajajatel saada kiiremini asjakohast ning nende vajadustest lähtuvat tuge ja abi. Projekti tulemusena käivitatud koostöö ning hoolduskoordinatsiooni mudel jäävad Tartumaale alles ka pärast projekti lõppu. Projekti jooksul saadud teadmised ja kogemused toetavad kohalike omavalitsuste igapäevast tööd, loodud maakondlik võrgustik toetab valdkonnas töötavate inimeste tööd ning tagab parimate praktikate kogumise ja jagamise ka pärast projekti lõppu. 

Projekti eesmärk: Tartumaa kompleksse abivajadusega inimeste süsteemne toetamine, et nad saaksid elada võimalikult kaua oma kodus. Piirkonna suure ja keerulise hooldusvajadusega inimestele abi leidmine parimaid praktikaid arvestades ning ühe ukse lähenemist kasutades. Hoolduskoormusega inimeste hoolduskoormuse on vähendamine, et nad saaksid olla aktiivsed kogukonnaliikmed ning osaleda tööturul. Tugeva valdkondliku koostöövõrgustiku käivitamine, mis tagab valdkonnaülese koostöö parimate praktikate kogumise ja jagamise ning toimiva koordinatsioonimudeli väljatöötamist. 

Sihtgrupid: Tartumaa hoolduskoormusega inimesed, hooldusvajadusega inimesed.

Kasusaajad: Tartumaa kohalikud omavalitsused, hoolekande valdkonna spetsialistid kohalikul ja regionaalsel tasandil, perearstid ja haigla, hoolduskoormusega inimesed, hooldusvajadusega inimesed. 

Projektipartnerid: Tartumaa Omavalitsuste Liit (juhtpartner),  Sihtasutus Elva Haigla, Osaühing Elva Kesklinna Perearstikeskus, Elva Vallavalitsus, Kambja Vallavalitsus, Kastre Vallavalitsus, Luunja Vallavalitsus, Nõo Vallavalitsus, Peipsiääre Vallavalitsus, OÜ Perearst Igor Junkin, Perearst Kristina Kesküla OÜ.

Projekti elluviimise periood: märts 2024 - veebruar 2026.

Projekti eelarve: Tartumaa projekti eelarve on 218 922 eurot, millest 70% on Euroopa Sotsiaalfondi vahendid ja 30% riiklik kaasfinantseering.   

Projektijuht Sille Kask on eelnevalt töötanud Elva Vallavalitsuse sotsiaaltööspetsialistina, Pärnu Sotsiaalkeskuses sotsiaaltöötaja-tugiisikuna, Pärnu Haiglas rehabilitatsioonispetsialistina ning Pärnu Shalomi Lastemaja laste ja perede varjupaigas sotsiaalpedagoogina. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli magistriõppekava sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika suunal. 


Lisainfo:
Sille Kask
projektijuht-hoolduskoordinaator
5390 2436
sille.kask@tartumaa.ee