Interreg Euroopa projekt "Rural Youth Future"

Tartumaa Omavalitsuste Liit osaleb rahvusvahelises koostööprojektis Rural Youth Future - maapiirkonna noorte tulevik. 

Projekti eesmärk on parandada noorte kaasatust ja töövõimalusi maapiirkondades ning toetada maapiirkonna säästlikku arengut. 

Projekti rahastatakse INTERREGi Euroopa programmist. 

Projekti juhtpartner on Galicia Europe Foundation Hispaaniast, lisaks osalevad projektis partnerid Portugalist, Sloveeniast, Bulgaariast, Lätist ja Eestist.

Projekti eesmärkide saavutamiseks kasutavad partnerid järgmisi poliitika kujundamise instrumente:

  • ESF+ Galicia 2021-2027 rakenduskava (Hispaania),
  • Peshtera omavalitsuse (IDP) integreeritud arengukava 2021-2027 (Bulgaaria),
  • kohaliku tegevusgrupi Goričko kohaliku arengu strateegia 2020 (Sloveenia),
  • riiklik noortekava ning programmiperioodiks 2021-2027 (Portugal),
  • laste, noorte ja perede suunised aastateks 2021-2027 (Läti),
  • Tartumaa arengustrateegia 2040 (Eesti).

Projekt algas 1. märtsil 2023 ning kestab 1.märtsini 2027. Projekti tegevused toetavad järgmisi Tartumaa Arengustrateegia 2040 eesmärke ja tegevusi:

Ettevõtlus: noorte kaasamine ja ettevõtlikkuse arendamine

  • Noorte ettevõtlikust toetavate juhendajate arendamise programmide laiendamine, sh KOVide ettevõtlusspetsialistide võrgustiku sidumine nende tegevusega.
  • Maakonna tasandil noorte ettevõtlikkust ja finantskirjaoskust toetavate algatuste toetamine ja õppematerjalide väljatöötamine.
  • Noortevolikogude ja õpilasesinduste võimestamine.
  • Noori jõustava ning toetava maakondliku koostöövõrgustiku arendamine.

Jälgi meie tegemisi siin: LinkedIn ja Twitter