Interreg Euroopa programmi projekt "Digital Rural"

Tartumaa Omavalitsuste Liit osaleb rahvusvahelises Interreg Euroopa programmi projektis "Digital Rural. Poliitikakujundus nutikate külade ja maapiirkondade digitaalse ümberkujundamise edendamiseks". 

Projekti eesmärk: nutikate külade kontseptsiooni rakendamine läbi digiinnovatsiooni väljaspool linnalisi piirkondi, kaasates maakogukondi ja sidusrühmi vajaduspõhiste teenuste kaardistamisel ning arendamisel.  

Eesmärgi saavutamiseks peavad maapiirkonnad rakendama kogukonna juhitud ja huvigruppe kaasavaat lähenemisviisi, mis tähendab, et alt-üles meetodil määratletakse prioriteedid ja pannakse paika rahastamisvajadus. Seda protsessi toetavad paralleelselt ülevalt alla suunatud innovaatilised lahendused.

Projekti elluviimise periood: aprill 2024 – juuni 2028.

Projekti kogueelarve: 2 102 700 eurot.

Projektis osaleb12 partnerit Iirimaalt, Poolast, Hollandist, Lätist, Kreekast ja Eestist: juhtpartner Mediterranean Agronomic Institute of Chania (Kreeka), Innovation & Management Centre Limited (Iirimaa), Leitrim County Council Partner Ireland (Iirimaa), Region of Crete (Kreeka), Vidzeme Planning region (Läti), Pannon Novum West-Transdanubian (Ungari), Vas County Government Office (Ungari), Tartumaa Omavalitsuste Liit (Eesti), Elva Vallavalitsus (Eesti), Rzeszow Regional Development Agency (Poola), Municipality Hof van Twente (Holland), University of Ljubljan (Sloveenia).

Projekti KODULEHT

Lisainfo:

Piret Arusaar
ettevõtluse projektijuht
telefon +372 516 2945
e-post piret.arusaar@tartumaa.ee