Tartumaa maakonna arengustrateegia 2040 uuendamine ehk reis "Lennukiga"

Tartumaa Omavalitsuste Liit koos partneritega (maakonna omavalitsused ja valdkondlikud organisatsioonid) algatas maakonna arengustrateegia uuendamise, soovides kujundada Tartumaast parima elu- ja töökeskkonnaga maakonda. Arengustrateegia on olemuslikult laiapõhjaline kokkulepe, milline maakonna tulevik olla võiks ja kuidas soovitud visioonini ühiselt jõutakse.

Ühine koostöö on kui lennureis, kus igal meeskonnaliikmel on olulised teadmised ja oskused ning tähtis roll nii reisi planeerimisel kui ka edukal sihtpunkti jõudmisel. 

Selleks, et maakond sammuks riigi strateegiliste valikutega „ühte sammu“, võeti töö aluseks riigi pikaajalises arengustrateegias „Eesti 2035” määratletud sihid (inimene, ühiskond, majandus, elukeskkond ja riigivalitsemine), „tõlkides“ need Tartumaale sobivasse konteksti. See tähendab, et maakonna arengustrateegias määratleti visioon ja valdkondlikud eesmärgid, mis lähtuvad riiklikest prioriteetidest ning on aktuaalsed ning asjakohased piirkondlikke olusid arvestades. 

Arengustrateegia ei ole pelgalt dokument, kus on sätestatud visioon, eesmärgid, mõõdikud ja tegevused sihile jõudmiseks. Uuendamise käigus said kõik osapooled arvamust avaldada, sihte seada, vaielda ja jõuda ühisele arusaamisele, millisest tulevikust unistatakse. Arengustrateegiast juhindutakse muudatuste elluviimisel ja ka kohaliku elu (omavalitsuse tasand) korraldamisel.

Maakonna arengustrateegia uuendamise tulemuseks on kõigi osapooltega põhjalikult läbi arutatud kokkulepe Tartumaa tulevikust koos konkreetse tegevuskavaga.

Arengustrateegia on meie võimalus kujundada koosloomes Tartumaa tulevikku ning kavandada ühiselt teekond sinna jõudmiseks.

Juhtrühm

Maakonna strateegia uuendamist juhtis Tartumaa Omavalitsuste Liidu tegevjuht Sven Tobreluts.

Juhtrühmas osalesid omavalitsuste esindajad: Maano Koemets (Nõo Vallavalitsus), Priit Värv (Elva Vallavalitsus), Argo Annuk - (Kambja Vallavalitsus), Priit Lomp (Kastre Vallavalitsus), Aare Anderson  (Luunja Vallavalitsus), Aleksandr Širokov  (Peipsiääre Vallavalitsus), Jarno Laur (Tartu Vallavalitsus), Urmas Klaas (Tartu Linnavalitsus).

 Partneritena olid kaasatud valdkondlike organisatsioonide esindajad: Helen Kalberg (SA Tartumaa Turism), Kristiina Tammets (Tartumaa Arendusselts), Kertu Vuks (Lõuna-Eesti Turismiklaster), Jan Lätt (Tartu Ärinõuandla), Külli Hansen (Tartu Loomemajanduskeskus), Maikl Aunapuu (Tartu Ühistranspordikekus), Aivar Soop (Tartumaa Spordiliit).

Maakonna arengustrateegia uuendamist juhib Cumulus Consulting OÜ.

Eksperdid

Maakonna arengustrateegia uuendamise protsessi olid kaasatud valdkondlikud eksperdid, inimesed,  kelle kireks on lahenduste leidmine, kes näevad arenguvajadusi ja tunnevad tulevikutrende ja kohalikke olusid:
- heaolu valdkonna ekspert Marika Saar;
- elukeskkonna ekspert Kristjan Piirimäe;
- liikuvuse valdkonna eksperdid Pirko Konsa ja Aksel Part;
- ettevõtluse valdkonna eksperdid Andrus Kurvits ja Vaido Mikheim

Kaasamisüritused

Inspiratsioonipäev 11. jaanuaril 2023