Tartumaa Koolijuhtide Ühendus

MTÜ Tartumaa Koolijuhtide Ühendus (TMKÜ) on vabatahtlikkuse alusel, iseseisev, kasumit mittetaotlev ühendus, mis tegutseb oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamise nimel.
TMKÜ on Eesti Koolijuhtide Ühenduse liige. TMKÜ koondab ühiseks tegevuseks Tartumaa üldhariduskoolides töötavaid direktoreid ja õppealajuhatajaid. TMKÜ eesmärk on osaleda hariduselu korraldamisel ja haridusalaste õigusaktide ning strateegiliste dokumentide väljatöötamisel Tartu maakonnas ja Vabariigis ning oma liikmete erialase kompetentsuse tõstmine. TMKÜ tegevus baseerub oma liikmeskonna initsiatiivil, mis võimaldab igal liikmel osaleda protsessides Tartumaa hariduselu korraldamisel ja liikmeskonna arengusse panustamisel läbi ettepanekute ja praktikate jagamise.

TMKÜ juhatuse liikmed:

Karin Kütt, Sillaotsa Kooli direktor, karin.kutt@sillaotsa.edu.ee
Päivi Märjamaa, Puhja Kooli direktor, paivi.marjamaa@puhja.edu.ee
Ardi Küünal, Rannu Kooli direktor, ardi.kuunal@rannu.edu.ee
Toomas Liivamägi, Luunja Keskkooli direktor, toomas.liivamagi@luunja.edu.ee

Soovid astuda TMKÜ-sse? Täida avaldus ja võta juhatusega ühendust.

//media.voog.com/0000/0046/8927/files/TMKYavaldus.doc
//media.voog.com/0000/0046/8927/files/TMK%C3%9C_avaldus.pdf


Tartumaa Koolijuhtide Ühenduse liikmed (seisuga august 2022)

1. Eha Jakobson
2. Ülle Taaber
3. Ardi Küünal
4. Riin Massur
5. Erika Tiiman
6. Olev Saluveer
7. Karin Kütt
8. Andres Jõgar
9. Liina Tamm
10.   Maili Mesipuu
11.   Arvo Pattak
12.   Helle Kiik
13.   Tõnu Tender
14.   Svetlana Keisk
15.   Päivi Märjamaa
16.   Merje Aavik
17.   Riina Aunap
18.   Aile Kilgi
19.   Piret Siivelt
20.   Kaja Lepik
21. Mairi Mandel
22. Toomas Liivamägi
23. Ilona Tars
24. Svetlana Variku
25. Reet Allak
26. Rein Schihalejev
27. Airi Saarmäe
28. Kairi Kolk
29. Tiina Luige
30. Nadežda Niklus
31. Triin Lõbu
32. Romet Piller