Tartumaa Koolijuhtide Ühendus

MTÜ Tartumaa Koolijuhtide Ühendus (TMKÜ) on vabatahtlikkuse alusel, iseseisev, kasumit mittetaotlev ühendus, mis tegutseb oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamise nimel.
TMKÜ on Eesti Koolijuhtide Ühenduse liige. TMKÜ koondab ühiseks tegevuseks Tartumaa üldhariduskoolides töötavaid direktoreid ja õppealajuhatajaid. TMKÜ eesmärk on osaleda hariduselu korraldamisel ja haridusalaste õigusaktide ning strateegiliste dokumentide väljatöötamisel Tartu maakonnas ja Vabariigis ning oma liikmete erialase kompetentsuse tõstmine. TMKÜ tegevus baseerub oma liikmeskonna initsiatiivil, mis võimaldab igal liikmel osaleda protsessides Tartumaa hariduselu korraldamisel ja liikmeskonna arengusse panustamisel läbi ettepanekute ja praktikate jagamise.

TMKÜ juhatuse liikmed:

Karin Kütt, Sillaotsa Kooli direktor, karin.kutt@sillaotsa.edu.ee 
Päivi Märjamaa, Puhja Kooli direktor, paivi.marjamaa@puhja.edu.ee
Ardi Küünal, Rannu Kooli direktor ardi.kuunal@rannu.edu.ee

Soovid astuda TMKÜ-sse? Täida avaldus ja võta juhatusega ühendust.

//media.voog.com/0000/0046/8927/files/TMKYavaldus.doc
//media.voog.com/0000/0046/8927/files/TMK%C3%9C_avaldus.pdf


Tartumaa Koolijuhtide Ühenduse liikmed (seisuga jaanuar 2021)

1.   Eha Jakobson
2.   Jaanus Järveoja
3.   Ardi Küünal
4.   Riin Massur
5.   Erika Tiiman
6.   Olev Saluveer
7.   Karin Kütt
8.   Andres Jõgar
9.   Liina Tamm
10.  Maili Mesipuu
11.  Arvo Pattak
12.  Helle Kiik
13.  Ave Sillaste
14.  Svetlana Keisk
15.  Päivi Märjamaa
16.  Merje Aavik
17.  Riina Aunap
18.  Aile Kilgi
19.  Piret Siivelt
20.  Nadežda Niklus
21. Tarmo Post
22. Mairi Mandel
23. Toomas Liivamägi
24. Ilona Tars
25. Svetlana Variku
26. Reet Allak
27. Rein Schihalejev
28. Airi Saarmäe
29. Kairi Kolk