Tartumaa Koolijuhtide Ühendus

MTÜ Tartumaa Koolijuhtide Ühendus (TMKÜ) on vabatahtlikkuse alusel, iseseisev, kasumit mittetaotlev ühendus, mis tegutseb oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamise nimel.
TMKÜ on Eesti Koolijuhtide Ühenduse liige. TMKÜ koondab ühiseks tegevuseks Tartumaa üldhariduskoolides töötavaid direktoreid ja õppealajuhatajaid. TMKÜ eesmärk on osaleda hariduselu korraldamisel ja haridusalaste õigusaktide ning strateegiliste dokumentide väljatöötamisel Tartu maakonnas ja Vabariigis ning oma liikmete erialase kompetentsuse tõstmine. TMKÜ tegevus baseerub oma liikmeskonna initsiatiivil, mis võimaldab igal liikmel osaleda protsessides Tartumaa hariduselu korraldamisel ja liikmeskonna arengusse panustamisel läbi ettepanekute ja praktikate jagamise.

TMKÜ juhatuse liikmed:

Karin Kütt, Sillaotsa Kooli direktor, karin.kutt@sillaotsa.edu.ee
Päivi Märjamaa, Puhja Kooli direktor, paivi.marjamaa@puhja.edu.ee
Ardi Küünal, Rannu Kooli direktor, ardi.kuunal@rannu.edu.ee
Toomas Liivamägi, Luunja Keskkooli direktor, toomas.liivamagi@luunja.edu.ee

Soovid astuda TMKÜ-sse? Täida avaldus ja võta juhatusega ühendust.

//media.voog.com/0000/0046/8927/files/TMKYavaldus.doc
//media.voog.com/0000/0046/8927/files/TMK%C3%9C_avaldus.pdf


Tartumaa Koolijuhtide Ühenduse liikmed (seisuga oktoober 2023)

1. Eha Jakobson
2. Ülle Taaber
3. Ardi Küünal
4. Riin Massur
5. Olev Saluveer
6. Karin Kütt
7. Andres Jõgar
8. Liina Tamm
9.   Maili Mesipuu
10.   Arvo Pattak
11.   Helle Kiik
12.   Tõnu Tender
13.   Päivi Märjamaa
14.   Merje Aavik
15.   Riina Aunap
16.   Aile Kilgi
17.   Piret Siivelt
18. Mairi Mandel
19. Toomas Liivamägi
20. Ilona Tars
21. Svetlana Variku
22. Reet Allak
23. Tiina Luige
24. Nadežda Niklus
25. Tiin Lõbu
26. Romet Piller
27. Kristi Aria
28. Kersti Kaplinski
29. Piret Jõul
30. Kristin Hollo
31. Mai Aasjõe
32. Chris Serglov
33. Marek Sammul
34. Madli Vares
35.   Helen Paju