Seminar: Tartumaa säästva arengu kogu kohtumine ja Tartumaa ringmajanduse teekaardi koostamine

25. novembril 2022, kell 11.00 – 13.30, Tartu Loodusmaja (I korruse saal), Lille 10, Tartu
Tartu linn koostöös Tartumaa Omavalitsuste Liiduga ja Tartu Regiooni Energiaagentuuriga on
alustamas ringmajanduse teekaardi koostamist Tartumaale. Äsja on valminud Tartumaa energia- ja
kliimakava.

Koos ringmajanduse teekaardi koostamisega kutsume erinevaid huvigruppe ja asjatundjaid ühinema Tartumaa säästva arengu koguga, mille eesmärgiks on viia ellu erinevaid kestliku arenguga seotud algatusi/projekte ja aidata kujundada vastavat pikaajalist piirkondlikku poliitikat.
Ootame teie aktiivset osavõttu aruteludel, et luua ajakohane ning piirkonna pikaajalisi eesmärke toetav ringmajanduse teekaart ja tõhus koostöövorm kestliku arengu kindlustamiseks.

Ajakava:
10.50 – 11.00 Kogunemine
11.00 – 11.15 Tartu abilinnapea Raimond Tamm´e sissejuhatav sõnavõtt
11.15 – 11.40 Tartumaa energia- ja kliimakava tutvustus Sven Tobreluts´i poolt
11.40 – 12.10 Tartumaa ringmajanduse teekaardi koostamise tutvustus ja arutelu
12.10 – 12.30 Tootmisjääkide kaardistamise tutvustus
12.30 – 13.00 Kestliku arengu initsiatiivgrupi idee tutvustus ja arutelu
13.00 – 13.10 Kokkuvõte
Lõuna (koosoleku ruumis)

Kutse

Kohtumiseni!
Tartu Linnavalitsus
Tartumaa Omavalistuste Liit
Tartu Regiooni Energiaagentuur

Koostamise protsessi lõpuseminar KOV juhtidele, spetsialistidele ning KOVide allasutuste juhtidele ja spetsialistidele 28. oktoober 2022 - JÄÄB ÄRA!Tartu maakonna energia- ja kliimakava koostamise protsess on lõpusirgel. Veel viiakse sisse viimaseid täiendusi selle etapi kontekstis. Dokument ise jääb siiski nö elavaks dokumendiks, mida tuleb kaasajastada lähtuvalt saavutatud eesmärkidest ja tekkinud vajadustest.

Valminud Tartumaa energia- ja kliimakava tutvustame lõpuseminaril,
mis toimub 28. oktoobril 2022. a. Tartumaa Omavalitsuste Liidu majas, see on Ettevõtluskõrgkooli Mainor hoone, aadressil Pepleri 6, Tartu linn.

Päevakava
12.30-13.00 Saabumine ja tervituslõuna
13.00-13.30 Tervitused ja Tartumaa energia- ja kliimakava tutvustamine
13.30-15.00 Töötoad
15.00-15.30 Kokkuvõtted ja tänusõnad

Põhirõhk on lõpuseminaril töötubadel, sest soovime alustada energia- ja kliimakava sellest osast, mis on seotud teadlikkusega ehk siis praktilised töötoad, kus jõuame välja konkreetsete tegevuste, tööriistade või teadmisteni:

  • Energiakogukonnad - läbiviijaks spetsialistid Tartu Regiooni Energiaagentuurist (TREA)
  • Roheline kultuurikorraldus - läbiviija Astrid Hallik, TOLi kultuurinõunik, koos partneritega
  • Kogukonna turvalisuse tagamine kliimamuutustega kohanemisel - läbiviijad Maido Nõlvak, Rakvere vallavanem ja Lea Saul, TOL-i rahvatervise- ja turvalisuse nõunik
  • Keskne energia- ja kliimakava tegevuste elluviimise juhtimine - Toomas Toodu, Pärnumaa Arenduskeskuse KOBAR rohekobara kogukonnajuht ja Martin Kikas, TREA direktor.

Lõpuseminarile ootame omavalitsuste ja KOVide allasutuste juhte ja spetsialiste.


Heade tervitustega
Sven Tobreluts
tegevjuht
Tartumaa Omavalitsuste Liit


Maakondlik arutelu
31. mai 2022, 
Spark Demo, Tartu

Esimene maakondlik arutelu teemal, milliseid maakonna tasandi tegevusi võiks kliima- ja energiakava koostamise kontekstis ette võtta.

Ajakava
12:30 - 13:00 Kogunemine, lõunasöök ja tervituskohv
13:00 - 13:05 Tervitussõnad, Sven Tobreluts, Tartumaa Omavalitsuste Liidu tegevjuht
13:05 - 13:10 Organisatoorne sissejuhatus. Kristo Kiiker, Consultare OÜ
13:10 - 13:40 Energiakavad (+diskussioon). Linda Sakala, Nomine Consult OÜ
13:40 - 14:10 Planeerimine kliima- ja energiakavades (+diskussioon). Agne Peetersoo, Consultare OÜ
14:10 - 14:40 Kliimakavad (+diskussioon). Kristjan Piirimäe, Consultare OÜ
14:40 - 15:00 Kokkuvõte. Kristo Kiiker

Kontakt: Kaidi Randpõld, kaidi.randpold@tartumaa.ee 


Veebiseminar “Roheraju veebiseminar II - Norra, Islandi ja Eesti projektide näited kliima- ja energiakava eesmärkide saavutamisel” 19. mai 2022

Kuidas säästva arengu eesmärke rakendada?
Ettekandja: Ragnhild Hammer, vanemnõunik, Arendali omavalitsus, Norra. 
Ettekanne

Keskkonnasõbralikud hanked Agderis
Ettekandja: Roy Akselsen, projektijuht, Agderi omavalitsus, Norra
Ettekanne

Kliimameetmed Reykjavíkis
Ettekandja: Hrönn Hrafnsdóttirceland, keskkonna- ja planeerimise osakond, Reykjaviki linn, Island
Ettekanne

Heitmevabad transpordilahendused
Ettekandja: Chin-Yu Lee, kliimanõunik, Trondheimi omavalitsus, Norra
Ettekanne

Kortermajade uus elujärk Rakveres'
Ettekandja: Angeelika Pärna, linnaarhitekt, Rakvere
Ettekanne

Kohalike omavalitsuste kokkulepe ülemineku osas mahetoidule Võru maakonna haridusasutustes
Ettekandja: Tiit Toots, juhatuse liige, Võrumaa Arenduskeskus
Ettekanne
Video

Kuidas muuta maailma läbi keskkonnasõbraliku kultuurikorralduse Euroopa Kultuuripealinna 2024 Tartu näitel                             
Ettekandja: Triin Pikk, programmliini Elu ja Keskkond juht, SA Tartu 2024
Ettekanne
Artikkel
Kultuurikompassi foorum

Nutikad lahendused linnaruumis Tartu linna näitel
Ettekandja: Kaspar Alev, kliimaspetsialist, Tartu linn
Ettekanne

Päevakava eesti keeles

Päevakava inglise keeles

Välisveebinari korraldasid koostöös  Lääne-Viru Omavalitsuste Liit, Tartumaa Omavalitsuste Liit ja Võrumaa Omavalitsuste Liit.

Veebiseminar toimus sünkroontõlkega EST-ENG ja ENG-EST suundadel.


Link liitumiseks asub siin:

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/89820958250?pwd=NEhwcHJINkh0Wkh6Y0ZJVjJCRThqQT09

Meeting ID: 898 2095 8250

Passcode: 274109

Kontakt: Kaidi Randpõld, kaidi.randpold@tartumaa.ee


Veebiseminar “Roheraju veebiseminar - Norra ja Islandi kliima- ja energiakava koostamise kogemus” 8. märts 2022 

Trondheimi omavalitsuse kliimakava kui süsteemiuuenduse edendaja.
Ettekandja: Chin-Yu Lee, kliimanõunik, Trondheimi omavalitsus
Ettekanne 

ÜRO jätkusuutliku arengu eesmärkidega kohanemine ja innovatsioon Agderi maakonnas:
Kliimakava arendamine ja rakendamine Agderi maakonnas.
Ettekandja: Anne Kristin Peersen, Agderi maakonna nõunik
Ettekanne

Klimapartnere – avaliku ja erasektori partnerlus Agderis.
Ettekandja: Anette Katrine Severinsen, Agderi maakonna nõunik
Ettekanne

Maakasutus ja ruumiline planeerimine – võimalikud konfliktid ja lahendused.
Ettekandja: Katrine S. Gunnarsli, Agderi maakonna keskkonnakaitse osakonna nõunik
Ettekanne

Kliimapoliitika Reykjaviki piirkonnas: ettepaneku eelnõu.
Ettekandja: Jón Kjartan Ágústsson M.Sc. Regionaalse planeerimise juht, pealinna piirkonna omavalitsuste liit
Ettekanne

Kohaliku omavalitsuse Fjardabyggdi keskkonna- ja kliimapoliitika 2020-2040; keskkonnaalane veebilahendus.
Ettekandja: Anna Berg Samúelsdóttir. Keskkonnatalituse juht, Fjardabyggdi omavalitsus
Ettekanne

 Videosalvestust alates Agderi maakonna asemaavanema Bjørn Ropstadi tervitusest saab vaadata siit

Välisveebinari korraldasid koostöös  Lääne-Viru Omavalitsuste Liit, Tartumaa Omavalitsuste Liit ja Võrumaa Omavalitsuste Liit.
Veebiseminar toimus sünkroontõlkega EST-ENG ja ENG-EST suundadel.

Päevakava eesti keeles.
Päevakava inglise keeles.

Kontakt: Kaidi Randpõld, kaidi.randpold@tartumaa.ee 
Avaseminar 15. veebruar 2022

Veebiseminar Zoomis

Päevakava
1. Kliima- ja energiakavade olulisus omavalitsustele. Praegune seis ja tulevik. Kristo Kiiker, Consultare OÜ
    Ettekanne 
2. Ruumiline planeerimine ning kliima- ja energiakavad. Valla tasand ja maakonna tasand. Agne Peetersoo, Consultare OÜ
Ettekanne
3. Muutuva kliima väljakutsed Tartumaa vallale. Peipsiääre valla juhtum. Kristjan Piirimäe, Consultare OÜ
    Ettekanne
4. Muutuva energeetika väljakutsed valdadele. Nomine Consult OÜ
Ettekanne
5. Korralduslik informatsioon Tartumaa KEKK-i koostamise protsessist. Kristo Kiiker, Consultare OÜ ja Kaidi Randpõld, Tartumaa Omavalitsuste Liit
Ettekanne

Avaseminaril osales üle 30 huvilise omavalitsustest, partnerorganisatsioonidest ja ametkondadest. Alanud protsessi kohta saab lugeda siit.