Põhikiri

Tartumaa Omavalitsuste Liit on Tartu maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste vabatahtlik ühendus, maakondlik kohaliku omavalitsuse üksuste liit.

Liit on eraõiguslik juriidiline isik, mille suhtes kohaldatakse mittetulundusühingute seadust, arvestades kohaliku omavalitsuse üksuste liitude seaduses ettenähtud erisusi, ning mis oma tegevuses juhindub seadustest, muudest õigusaktidest ja põhikirjast.

Liidu ametlik nimi on Tartumaa Omavalitsuste Liit, tähtlühend TOL. 
Liidu nimi inglise keeles on Association of Municipalities of Tartu County.

Liit on 12. septembril 1991 asutatud Tartumaa Valdade Liidu õigusjärglane.

Tartumaa Omavalitsuste Liidu põhikiri