Uuring “Tartumaa ettevõtluskeskkonna tugiteenuste hetkeseis ja arengusuunad”

Elluviimise aeg: märts 2021 - november 2021
Maksumus: 27 480 eurot, sh toetus 23 358 eurot (85%) ja omaosalus 4 122 eurot (15%)
Rahastaja: EL Struktuurifondid
Meede: 2014-2020.12.1 Riigi võimekuse tõstmine inimressursside arendamise ja institutsionaalse suutlikkuse parendamise kaudu.
Taotlusvoor: 12.1.4 Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus - Maakonna arengustrateegiate uuendamiseks vajalikud uuringud ja analüüsid - 01.10.2020-30.10.2020.
Valdkond, millesse projekt panustab: 2014-2020.12.1.4 Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus.
Loe lähemalt siit.

Uuring "Tartumaa HEV laste tugiteenuste ja tugispetsialistide teenuse osutamise võrgustiku terviklik kujundamine"

Elluviimise aeg: september 2021 - aprill 2022
Maksumus: 24 600 eurot, sh toetus 20 910 eurot (85%) ja omaosalus 3 690 eurot (15%)
Rahastaja: EL Struktuurifondid
Meede: 2014-2020.12.1 Riigi võimekuse tõstmine inimressursside arendamise ja institutsionaalse suutlikkuse parendamise kaudu.
Taotlusvoor: 12.1.4 Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus - Maakonna arengustrateegiate uuendamiseks vajalikud uuringud ja analüüsid - 05.04.2021-05.05.2021
Valdkond, millesse projekt panustab: 2014-2020.12.1.4 Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus.
Loe lähemalt siit.

Uuring "Tartu maakonna toiduvaldkonna taustauuring ja integreeritud toidustrateegia koostamine"

Tartumaa Arendusselts on koostanud analüüsi, mis on Tartu maakonna integreeritud toidustrateegia koostamise esimene etapp. Analüüsi eesmärk oli anda ülevaade maakonna toiduvaldkonna ettevõtlusest ning peamiste sihtrühmade ootustest maakondlikule toidustrateegiale. Analüüs sisaldab kvantitatiivset ja kvalitatiivset osa.
Analüüsi on koostanud OÜ Cumulus Consulting Tartumaa Arendusseltsi tellimusel rahvusvahelise URBACT koostööprojekti "Food Corridors" raames.
Loe lähemalt siit.