Uuring “Tartumaa ettevõtluskeskkonna tugiteenuste hetkeseis ja arengusuunad”

Elluviimise aeg: märts 2021 - november 2021
Maksumus: 27 480 eurot, sh toetus 23 358 eurot (85%) ja omaosalus 4 122 eurot (15%)
Rahastaja: EL Struktuurifondid
Meede: 2014-2020.12.1 Riigi võimekuse tõstmine inimressursside arendamise ja institutsionaalse suutlikkuse parendamise kaudu.
Taotlusvoor: 12.1.4 Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus - Maakonna arengustrateegiate uuendamiseks vajalikud uuringud ja analüüsid - 01.10.2020-30.10.2020.
Valdkond, millesse projekt panustab: 2014-2020.12.1.4 Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus.

Sihtgrupp: Tartumaa ettevõtluskeskkonnas tugiteenuste pakkujad, ettevõtjad ja kohalikud omavalitsused.

Uuringu viib läbi Cumulus Consulting OÜ, mis on on 15-aastase kogemusega uuringu- ja konsultatsiooniettevõte.
Cumuluse teenusteks on organisatsioonide strateegilise arengu kavandamine, uuringute ja analüüside läbiviimine ning projektide koostamine ja juhtimine. Cumuluse klientideks on kohalikud omavalitsused, riigiasutused, ettevõtted ja vabaühendused. Ettevõte on toetanud enam kui 150 organisatsiooni arengut.
Cumulus aitab organisatsioonidel suurelt unistada ning toetab neid muutuste kavandamisel ja elluviimisel.

Lisainfot saab küsida arendusspetsialistilt Kaidi Randpõld, kaidi.randpold@tartumaa.ee 
Loe lähemalt siit.