Projekt "Tartumaa heaoluprogrammi (HOP) rakendusmudeli loomine ja piloteerimine"

Projekti eesmärk on laste ja perede heaolu suurendamine ning elukvaliteedi parandamine, keskendudes laste hariduslike erivajaduste ja toevajaduse varajase märkamise ning laste toetamise tõhustamisele.
Projekt ühendab haridus-, sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonda ning võimestab omavalitsuste ülest koostööd abivajadusega laste märkamisel ja toe pakkumisel ning infovahetamisel.

Projekti kestus: 18.05.2022 - 30.04.2024
Juhtpartner: Tartu Linnavalitsus
Projektijuht: Annely Võsaste, annely.vosaste@raad.tartu.ee, +372 5061 838
Kommunikatsioonijuht: Kairi Vasemägi, kairi.vasemagi@tartumaa.ee, +372 5159 225Projekt on rahastatud summas 201 669,95 eurot Euroopa Majanduspiirkonna ning Norra finantsmehhanismi 2014-2021 toel läbi Riigi Tugiteenuste Keskuse.


Kontaktisik: haridusnõunik Kairi Vasemägi, e-post: kairi.vasemagi@tartumaa.ee
Lähemalt saab lugeda siit.