Hankekord

Mittetulundusühing Tartumaa Omavalitsuste Liidu hankekord on kinnitatud Tartumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse
11.12.2019 otsusega nr 111.

Tutvu hankekorraga siin.