Tartumaa Omavalitsuste Liidu ülesanded kultuurivaldkonnas 

  • Maakonna kultuuripoliitika kujundamine ja elluviimine ning maakondlike arengustrateegiate ja teiste maakonna või regiooni arengueeldusi loovate kultuurivaldkonna kavade väljatöötamine, täiustamine ja elluviimine;  
  • Üleriigiliste laulu- ja tantsupidude maakondliku komisjoni töö korraldamine; 
  • Koostöö korraldamine kohaliku omavalitsuse üksuste, erinevate kultuuriasutuste ning organisatsioonide, koolide ja teiste institutsioonidega;  
  • Maakonna kultuurialase ühistegevuse koordineerimine ja korraldamine;  
  • Maakonna ja kohaliku identiteedi teadvustamine ning kultuuriajaloolise eripära ja järjepidevuse säilitamine ning kaitsmine;  
  • Maakonna kultuurisituatsiooni analüüs ja arenguprotsessidele hinnangu andmine;  
  • Kohalike omavalitsuste ja nende allasutuste, koolide ja teiste institutsioonide nõustamine kultuurivaldkonda kuuluvates küsimustes; 
  • Kultuuriteabe kogumise korraldamine, analüüsimine, vahendamine ja levitamine.

Ülesannete täimise eest seisab hea kultuurinõunik Astrid Hallik