Tartu maakonna aineühendused

Aineühendus on õppeaine või tegevusvaldkonna põhine õpetajaid või haridusasutuste juhte koondav ühendus. Igale aineühendusele on valitud juht, kes oma ühenduse raames tööd korraldab. Maakonnaülest aineühenduste tegevust koordineerib Tartumaa Omavalitsuste Liidu haridusnõunik Kairi Vasemägi.
Tartu maakonna aineühendused 2022/2023. õppeaastal
Aine Koordinaator Kool e-post
TMKÜ (koolijuhid) Ardi Küünal Rannu Kool ardi.kuunal@rannu.edu.ee
ajalugu


bioloogia


geograafia Mairi Küberson Nõo Reaalgümnaasium mairi@nrg.tartu.ee
eesti keel ja kirjandus Ilme Mõttus Rannu Kool ilme.mottus@rannu.edu.ee
füüsika Geil Siim Elva Gümnaasium geil@elvag.edu.ee
Inglise keel Evelin Leerimaa, Krista Luik
Nõo Põhikool,
Ülenurme Gümnaasium
evelin.leerima@noopk.ee, 
krista.luik@yle.edu.ee
inimeseõpetus, terviseõpetus Kaire Roonurm Ülenurme Gümnaasium kaire.roonurm@yle.edu.ee
keemia Kaja Kalmus Elva Gümnaasium kajakalmus@elvag.edu.ee
klassiõpetajad Ülle Hint-Märtson,  Astrid Külaots Luunja Keskkool, 
Konguta Kool
ulle.hint@luunja.edu.ee,  astrid.kulaots@konguta.edu.ee
käsitöö, kodundus
   
  kehaline kasvatus    Kaspar Koolman  Ülenurme Gümnaasium kaspar.koolman@yle.edu.ee
kunstiõpetus Kaia Kallaste Laeva Põhikool kaia.kallaste.001@mail.ee
matemaatika Kertu Palm Lähte Ühisgümnaasium palm.kertu@gmail.com
muusikaõpetus Krista Kuus Lähte Ühisgümnaasium kristakuus@gmail.com
saksa keel Varje Kaarde Lähte Ühisgümnaasium varje.kaarde@gmail.com
tehnoloogiaõpetus    Toomas Laan   Ülenurme Gümnaasium   laan@yle.edu.ee
vene keel Tatiana Albakhtina Kõrveküla Põhikool tatiana@korve.edu.ee
tugispetsialistid


Lasteaia direktorid Kadri Joost Elva lasteaed Murumuna kadri.joost@elva.ee
Lasteaia liikumisõpetajad Tiina Kivisalu Tartu lasteaed Helika tiina.kivisalu@post.raad.tartu.ee
Lasteaia muusikaõpetajad Viivika Raal Kõrveküla lasteaed Päikeseratas viivikaraal@gmail.com
Lasteaia õpetajad Algi Vals Nõo lasteaed Krõll algi.vals@mail.ee
Lasteaia logopeedid