Tartu maakonna aineühendused

Aineühendus on õppeaine või tegevusvaldkonna põhine õpetajaid või haridusasutuste juhte koondav ühendus. Igale aineühendusele on valitud juht, kes oma ühenduse raames tööd korraldab. Maakonnaülest aineühenduste tegevust koordineerib Tartumaa Omavalitsuste Liidu haridusnõunik Kairi Vasemägi.
Tartu maakonna aineühendused 2023/2024. õppeaastal
AineKoordinaatorKoole-post
TMKÜ (koolijuhid)Ardi KüünalRannu Koolardi.kuunal@rannu.edu.ee
ajalugu


bioloogiaMairi Küberson
Nõo Põhikool
mairi.kyberson@noopk.ee
geograafiaMairi Küberson Nõo Põhikool mairi.kyberson@noopk.ee
eesti keel ja kirjandusIlme MõttusRannu Koolilme.mottus@rannu.edu.ee
füüsikaGeil SiimElva Gümnaasiumgeil@elvag.edu.ee
Inglise keelEvelin Leerimaa, Krista Luik
Nõo Põhikool,
Ülenurme Gümnaasium
evelin.leerima@noopk.ee,
krista.luik@yle.edu.ee
inimeseõpetus, terviseõpetusKaire RoonurmÜlenurme Gümnaasiumkaire.roonurm@yle.edu.ee
keemiaKaja KalmusElva Gümnaasiumkajakalmus@elvag.edu.ee
klassiõpetajadÜlle Hint-Märtson, Astrid KülaotsLuunja Keskkool,
Konguta Kool
ulle.hint@luunja.edu.ee, astrid.kulaots@konguta.edu.ee
käsitöö, kodundusKaire Kollom-Vahtra
Melliste Kool  kaire.kollomvahtra@melliste.ee
  kehaline kasvatus    
kunstiõpetusEne Hurt Lähte Ühisgümnaasium eneonene@gmail.com
matemaatikaKertu PalmLähte Ühisgümnaasiumpalm.kertu@gmail.com
muusikaõpetusKrista KuusLähte Ühisgümnaasiumkristakuus@gmail.com
saksa keelJuta LaaneKõrveküla Põhikool
juta@korve.edu.ee
tehnoloogiaõpetus    Toomas Laan  Ülenurme Gümnaasium  laan@yle.edu.ee
vene keelTatiana AlbakhtinaKõrveküla Põhikooltatiana@korve.edu.ee
Lasteaia direktoridKadri JoostElva lasteaed Murumunakadri.joost@elva.ee
Lasteaia liikumisõpetajadTiina KivisaluTartu lasteaed Helikatiina.kivisalu@post.raad.tartu.ee
Lasteaia muusikaõpetajadViivika RaalKõrveküla lasteaed Päikeseratasviivikaraal@gmail.com
TAHI (Tartumaa AlusHariduse Innovaatorid)Anneli Mõtsmees

 Lasteaia eripedagoogid Agnes Aasmäe Elva Perekeskusagnes.aasmae@elva.ee
 Lasteaia logopeedid Kristel LempuLuunja lasteaed Midrimaa  kristel.lempu@gmail.com