Tartumaa täiskasvanuhariduse parimad 2021

Traditsiooniliselt tunnustatakse sügisel, täiskasvanud õppija nädala paiku, ka täiskasvanute õppimisalaseid saavutusi, õppima ergutavaid õpitegusid, innustavaid koolitajaid ja õppimist toetavaid organisatsioone.

Elukestev õpe on üha enam saamas loomulikuks osaks täiskasvanute igapäevast, õpitakse igas vanuses, aastaringselt ja erineval viisil, sest põnevaid võimalusi ennast täiendada tuleb aina juurde. Igal aastal valitakse paljude tublide täiskasvanud õppijate seast Tartumaa aasta õppija, tunnustatakse õppijasõbralikku tööandjat ja silmapaistvat koolitajat ning märgatakse õpitegusid, mis innustavad läbi elu õppima,“  ütleb selleaastase maakonna parimate tunnustamise eel Tartumaa täiskasvanuhariduse koordinaator Ave Karu

Tunnustused antakse üle Tartu linna ja maakonna haridustöötajate tänusündmusel neljapäeval, 30. septembril kell 14 Tartu Ülikooli aulas.

Tartumaa aasta õppija 2021 – Kristiina Värnik

Kristiina lõpetas sel kevadel Tartu Täiskasvanute Gümnaasiumi ja tõdeb tagantjärgi, et mõni aasta tagasi tehtud otsus kooli minna, tuli talle endalegi ootamatult. Koduse emana mõistis ta, et keskhariduse puudumine piirab edaspidi valikuvõimalusi ja et suureks kasvanud laste kõrvalt tuleb hakata ka oma elu peale mõtlema. Õppimine ja kooli lõpetamine andis Kristiinale juurde enesekindlust ja julgust liikuda nüüd oma unistuste poole.

Tartumaa aasta õppija 2021 eripreemia – Ljudmilla Andrel

93 aastane proua osales Tartumaa eelmisel aastal õpiteo tiitli pälvinud ERM- i interaktiivsel  kursusel „Ela eestlaste elusid“. Olles Tartus elanud üle 30 aasta avastas ta Eesti Rahva Muuseumi ja hakkas käima seal toimuvatel õppepäevadel. Nüüd osaleb ta videosarjas „Vabaduse lood.“ Väärib eeskuju, et nii kõrges eas on Ljudmillal säilinud ärksus ja õpimotivatsioon, soov mõista paremini oma praegust kodumaad, rahvast ja kultuuri ning jagada oma värvikat lugu teistega.

Tartumaa aasta õppijasõbralik organisatsioon 2021 - Afterone OÜ

Eesti ettevõttes, mis kasutab digitehnoloogiatel põhinevaid tootmis- ja monitoorimissüsteeme arutatakse uusi tehnoloogiaid ja meetodeid läbi koos töötajatega. Töötajate igakülgne kaasatus tagab uute tehnoloogiate sujuva juurutamise ja kiired digitaliseerimise lahendused. Organisatsioon toetab töötajate enesearengut, õppimist töö kõrvalt ülikoolis ja kutsekoolis ja osalemist erinevatel ametialastel koolitustel, samuti meistri- ja õpipoisiõppes õppimist, soodustatakse üksteiselt õppimist. Õppimine on au sees ja töötajad on motiveeritud. 80-90% töötajatest on ümber õppinud spetsialistiks oma ettevõtte sees. Ettevõte teeb koostööd ülikoolide ja kutsekoolidega ning panustab rahvusvahelisse koostöösse. Ilma heade sisemiste süsteemide ja enesearengu soodustamiseta poleks spetsialistide nappuses võimalik hoida ettevõttel saavutatud taset, usutakse Afterone`is.

Tartumaa aasta õppijasõbralik tööandja 2021 eripreemia – Thermory AS

Kiiresti arenevas ja kasvavas Eesti ettevõttes on õppimine integreeritud töösse nii, et õpitakse töö käigus. Uute digi- ja tootmislahenduste kasutuselevõtt toob kaasa pideva arenguvajaduse ja õppimise nii individuaal- kui meeskonnatasandil. Ettevõte teeb koostööd koolide ja ülikoolidega eesmärgiga anda võimalus õppivatele noortele tutvuda tööeluga ning kasvatada endale tulevasi spetsialiste. Ettevõte pakub praktikakohti ja on avatud töövarjupäevale soovijatele. Thermorys usutakse, et õppimine on põhialus ettevõte püsimajäämisel, sest töötajad, kes on õppinud kolleegide toel, tunnevad ennast motiveeritumana ja tahavad toetavas töökeskkonnas töötada.

Tartumaa aasta koolitaja 2021 Veiko Hani

Veiko on IKT- valdkonna koolitaja, kellel on oma koolitusfirma OÜ Eduring. Ta kuulub HITSA koolitajate võrgustikku ja koolitab peamiselt erinevatel haridustasemetel töötavad õpetajaid, õppejõude, koolijuhte ja teisi haridusvaldkonna spetsialiste. Veiko on nõustanud koole õppematerjalide digiteerimisel, on viimasel ajal koolitanud  õpetajaid distantsõppe läbiviimiseks ja nõustanud erinevaid organisatsioone projektide läbiviimisel. Veiko on õppijat toetav, ta märkab iga õppija vajadusi ja suudab leida sobiva lähenemise nii algajale kui edasijõudnule. Tal on pikk koolitaja kogemus. Veiko on täiskasvanute koolitaja 6. taseme kutse ja ta peab tähtsaks pidevat enesetäiendust. Ta astub üles seminaridel, kirjutab artikleid sellest, kuidas digiajastul edukalt toime tulla ja on loonud mitmeid kasulikke õpiobjekte, mille abil saab iseseisvalt arvutiturvalisuses teadmisi omandada. Veiko koolitusfirma põhimõtteks on „jagamine on hoolimine“, nii suudab ta igas õppijas tekitada tunde, et koos saab kõik suurepäraselt selgeks.

Tartumaa aasta koolitaja eripreemia 2021 – Ülle Mugu

Ülle on koolitaja, kes on 10 aasta jooksul koolitanud üle 2000 inimese ja loonud 2 koolituskeskust. Tema koolitusvaldkondadeks on personalijuhtimine, töösuhteid reguleeriv seadusandlus, bürootöö, klienditeenindus, müügitöö, tööstress ja läbipõlemine. Ta inspireerib inimesi edasi õppima, on väga professionaalne, positiivne ja innustav koolitaja, kes teeb oma koolitused rätsepatööna ja kohandab need vastavalt sihtgrupi soovidele ja vajadustele. Ülle tegeleb aktiivselt ka täiendkoolitajate koolitamisega ja panustab niimoodi täiskasvanuhariduse jätkusuutlikusse. Talle on tähtis koolituste kvaliteet. Ta oskab luua turvalise ja ühtehoidva psühholoogilise ruumi õppimiseks, mis annab õppijatele juurde julgust ja enesekindlust. Tal on täiskasvanute koolitaja 7. taseme kutse.

Tartumaa aasta koolitaja eripreemia 2021 – Marvi Pristavka-Taal

Marvi koolitusvaldkonnad on kogemusnõustamine, täiskasvanute koolitaja e- portfoolio koostamine ja tootefotograafia väikeettevõtjatele. Marvi on ennast hoolsalt täiendanud selles, kuidas veebis koolitusi läbi viia ja lisaks on teinud teistele koolitajatele sisekoolituse, et nad oskaksid veebis koolitada. Zoomi ajastul oli see väga positiivne, sest paljudele tuli üllatusena, et ka veebikoolitus võib ja saab olla kaasav ning huvitav. Marvi oskab ühtviisi huvitavaks teha nii kontakt- kui veebiõppe. Marvi on alati positiivse suhtumisega, mis nakatab ka koolitatavaid. Tema poolt loodud õpikeskkond on soe ja õppijaid igati toetav, õppijate tagasiside on Marvile alati ülipositiivne, sest ta oskab arvestada kõigi õppijatega, tekitades neis tunde kui olulised ja erilised nad on. Marvi on aktiivse hoiakuga, lisaks koolitamisele kuulub ta Kogemusnõustajate Koja poolt loodud töögruppi ja on Tartu LV ja Hariduse Tugiteenuste Keskuse ühisprojektis liige, et aidata ennetada laste ja noorte vaimse tervise probleeme. Ta juhendab praktikante ja on neile mentoriks. Koolitajana on ta kaasatud erinevatesse töögruppidesse, andes nii oma panuse valdkonna arendamisse ja elukestva õppe propageerimisse. Tal on täiskasvanute koolitaja kutse, tase 5.

Tartumaa aasta õpitegu 2021 Tiina Tambaumi tegevus Äksi kogukonna aktiveerimisel

Tiina on koroona-aasta kiuste või just tänu sellele alates märtsist 2020 aktiveerinud Äksi aleviku kogukonna tegevust. Aset on leidnud: Äksi maanteekunsti installatsiooni „Kaubanduskeskus" loomine, Äksi Avatud Õuedel osalemine, liikumisele üleskutsumine, kohaliku raamatuklubi tegevus, maaelu väärtustamine Kellukesemaa lugude kaudu, Äksi lillevälja rajamine, taaskasutuse propageerimine, jõulude ajal video “Äksi keksib” korraldamine, salvestamine ja jagamine ning “Akende võlumaa” aktiveerimine Äksis. Kohalik kogukond on aktiivsem ja tänu Tiina sotsiaalmeediakajastustele saavad sellest ja inspiratsiooni ka inimesed kaugemalt. Koos mõeldakse ühiskonnaelu kriitilistele punktidele nagu vananemine, elu võimalikkus maal, liikumise olulisus jm. Tiina tegevus on sõnastanud Maire Aunaste: „Professionaalne vananeja Tiina Tambaum on vaid mõne kuuga väikse Äksi kogukonnaelu vaimukalt käima tõmmanud“. Ta on lühikese ajaga kujunenud kohalikuks sädeinimeseks, kes jaksab igapäevase õppejõu, eksperdi ja teadlase rolli kõrvalt olla eeskujuks, kuidas elavdada kohalikku kogukonda ning tähelepanu pöörata lihtsatele asjadele ja väärtustada hetkes olemist.

Tartumaa aasta õpitegu eripreemia – Väärikate ülikool veebis

Eriolukorra tõttu peatusid 2020.a. alguses üle Eesti kõik väärikate ülikooli loengud. Kui ka sügisel ei olnud kõrgeid terviseriske võtmata võimalik populaarseid loenguid korraldada, siis mindi üle veebiõppele ja viidi läbi eesti- ja venekeelsed video- ja raadioloengud. Väärikate ülikooli programmid on laienenud pea üle kogu Eesti. 2020/21. õppeaastal toimus 13 programmi erinevates Eesti linnades, viidi läbi 16 veebiloengut, sh 7 vene keeles. Programmi registreerus üle Eesti 2344 õppijat, kuid tegelikult jõuti palju enamate inimesteni. Väärikate ülikooli sihtrühmaks on vanemaealised, kellele loengutes käimine on üheks oluliseks sotsiaalse elu osaks. COVID19 epideemia tõttu seatud piirangud vähendasid vanemaealiste sotsiaalset suhtlust, kuid Väärikate ülikooli video- ja raadioloengute kuulamine võimaldas saada uusi teadmisi ning tekitas paljudes soovi naabri või kursusekaaslastega ühendust võtta, et telefoni teel antud teemal arutleda ja omavahel rohkem suhelda. Loengud jõudsid ka nendeni, kes muidu Väärikate ülikoolis erinevatel põhjustel osaleda ei ole saanud. Veebiõpe arendas vanemaealiste digioskusi ning motiveeris neid julgemalt kasutama arvutipõhiseid suhtluskanaleid.

Tartumaa aasta õpitegu 2021 eripreemia – Rändav Pärimuskool

Rändav Pärimuskool pakub erinevaid pärimusõppe programme ja kaasab oma spetsialistid. Oluline on, et kool tuleb ise kohale ja tegevused toimuvad aastaringselt. Rändav Pärimuskool annab hindamatu panuse meie folkloori ja pärimuse populariseerimisse. See omakorda võimaldab säilitada ja arendada Eesti rahvakultuuri. Osalenud täiskasvanud õpetavad sageli seda edasi oma lastele ja õpilastele. Kuna kool tuleb ise kohale või toimuvad õpitegevused veebis, siis laienevad osasaamise võimalused ja mõju ulatub Tartumaalt kaugemale. Nii saavad kaetud erinevad Eesti piirkonnad ja kogukonnad. Keskmiselt osaleb ühe aasta jooksul kursustel 2000 õppijat (sh täiskasvanud), õpitegevused toimuvad koostöös paljude erinevate osapooltega ja laieneb rahvapärimuse propageerijate võrgustik. Kogukondades toimunud õpitegevused suurendavad kohalikku ühtsustunnet. Pärimuskool annab tänuväärse panuse Eesti kultuurilise järjepidevuse kestma jäämisele.

Tänusündmus salvestatakse ja on hiljem järelvaadatav Tartu Ülikooli televisiooni kodulehelt (uttv.ee).

Tänusündmust korraldavad Tartumaa Omavalitsuste Liit ja Tartu Linnavalitsuse haridusosakond koostöös ETKA ANDRASe ning Haridus- ja Teadusministeeriumiga.

Traditsiooniline täiskasvanud õppija nädal (TÕN) toimub 6. – 15. oktoobrini. TÕN algab juba kolmandat aastat järjest 6. oktoobril üle-eestilise täiskasvanuhariduse sündmusega „Õpitund“, millest on oodatud osa võtma kõik õpihimulised täiskasvanud, kes soovivad koos oma kolleegide või sõpradega midagi uut õppida.