Tartumaa Omavalitsuste Liit on partner Interregi Läänemere piirkonna programmi projektis „CiNURGi“, mille fookuses on Läänemere piirkonna toitainete ringmajanduse arendamine.

Eesmärk: Praeguse infrastruktuuri ja tehnoloogia ajakohastamine, et tõhustada toitainete kättesaamist biomassist ja muudest põllumajanduse, munitsipaal- ja tööstusallikate ressursist. Projekti eesmärk on edendada toitainete tõhusat ringlust ja suurendada taaskasutatud väetistoodete kasutamist.

Sihtgrupid: kohalikud omavalitsused, biomajandusega tegelevad ettevõtted.

Kasusaajad: erineva suurusega ettevõtted, Läänemere piirkonna elanikud.

Projekti elluviimise periood: november 2023 - oktoober 2026.

Projekti eelarve: 6,54 miljonit eurot, ERDFi kaasrahastamine 5,23 miljonit eurot.

Projektis osaleb 24 partnerit kaheksast Läänemereäärsest riigist: RISE - Research Institutes of Sweden (Rootsi), HELCOM (Soome), Natural Resources Institute Finland - Luke (Soome), Julius-Kühn-Institute - Federal Research Centre for Cultivated Plants (Saksamaa), VA SYD (Rootsi), The Institute of Fluid-Flow Machinery Polish Academy of Sciences (Rootsi), Maaelu Teadmuskeskus (Eesti), Centrum Balticum Foundation (Soome), Swedish University of Agricultural Sciences (Rootsi), Farmers’ Parliament - ZSA (Läti), Institute of Soil Science and Plant Cultivation (Poola), SF-Soepenberg GmbH (Saksamaa), Organa Institute ApS (Taani), Skive omavalitsus (Taani), Peab bostad AB (Rootsi), Finnish Biocycle and Biogas Association (Soome), Green Circle LT (Leedu), Linnaeus University (Rootsi), The Rural Economy and Agricultural Society (Rootsi), More Biogas Drift Småland AB (Rootsi), Kuljetus Tero Liukas Oy (Soome), Municipal Waste Management Plant Sp. z o. o. in Olsztyn (Poola), RENDBEN Limited Liability Company (Poola).

Eestis viiakse projektitegevusi läbi Tartu maakonnas.

Projekti KODULEHT.

Ringmajandus on majandusmudel, mis seab esikohale ressursside jätkusuutliku kasutuse, lähtudes printsiibist, et kõik mis loodusest võetakse, peab jääma kasutusse võimalikult pikaks ajaks. Ringmajanduse eesmärk on majanduskasvu lahti sidumine 

esmase toorme kasutusest luues võimalikult väikeste kadudega tootmis- ja tarbimissüsteem (definitsioon kliimaministeeriumi kodulehelt).

Projekti võtmetegevuste hulgas on:

·       toitainete ohutu ja säästva ringlussevõtu standardite väljatöötamine;

·       toitainete ringlussevõtu strateegiate väljatöötamine piirkondliku toitainete tasakaalu parandamiseks;

·       taaskasutatud toitainete laialdasem omaksvõtt ja kasutamise edendamine;

·       toitainete ringlussevõtu ärivõimaluste uurimine;

·       toitainete ringlussevõtu olulisuse poliitilise teadlikkuse suurendamine Läänemere piirkonnas.

Projekti oodatud tulemused on:

·       suurenenud tõhusus toitainete kasutamisaladel;

·       kliimaneutraalse toidutootmise toetamine;

·       toitainete reostuse vähendamine Läänemeres;

·       paranenud majanduslikud võimalused toitainete ringlussevõtuks tööstuses.

Lisainfo:
Villem Lõbu 
kestliku arengu
+372 516 8521
villem.lobu@tartumaa.ee