Tartumaa kultuurijuhtide õppereis Rootsi

Augusti lõpus käisid Tartumaa kultuurijuhid õppereisil Rootsis. Õppereisi toetas Põhjamaade Ministrite Nõukogu avaliku halduse mobiilsusprogramm ning reisil osalesid kõikide Tartumaa omavalitsuste kultuurijuhid.

Õppereisi peamisteks eesmärkideks oli:
- tutvuda parimate praktikatega regionaalse kultuurialase koostöö korraldamisel;
- uute koostöösidemete loomine.

Teemad, millega õppereisi raames tegeleti olid järgmised:
- regionaalne kultuurialane koostöö;
- kogukondade kaasamine;
- rahvusvaheline koostöö;
- kultuuri sotsiaalmajandusliku mõju hindamine;
- kultuuri roll elanike heaolu suurendamisel;
- kultuuri roll piirkonna atraktiivsuse suurendamisel.

Olulisemad kohtumised: 
Saime ülevaate Uppsala regiooni ning Uppsala linna kultuurivaldkonna juhtimisest, külastasime Uppsala katedraali, konverentsikeskust ja kontserdimaja, kunstimuuseumi ning Uppsala ülikooli haiglat.

Kokkuvõtteks:
Rootsis toimib meile varasemast tuttav maavalitsuste ja kohalike omavalitsuste süsteem. Näiteks kultuurivaldkonda arendatakse ja toetatakse tihedas koostöös. Oluliseks erisuseks Eestiga võrreldes on näiteks see, et tervishoid kuulub Rootsis maavalitsuse vastutusalasse. 

Rootsis nähakse kultuuril väga olulist rolli hariduses ja üleüldse inimeste heaolus. Seetõttu on ka näiteks ülikooli haiglal oma kunstikollektsioon, mille täiendamisega pidevalt tegeletakse.