Raamatukogu teenus Tartumaal.

Tartumaa Keskraamatukoguks on  Kõrveküla Raamatukogu, mis on Tartu Vallavalitsuse hallatav asutus. Raamatukogu asub aadressil  Vasula tee 12, Kõrveküla alevik, Tartu vald, 60512 Tartu maakond.
Raamatukogu põhieesmärk maakonnaraamatukogu ülesannete täitmisel on Vabariigi Valitsuse kultuuripoliitika põhisuundade jälgimine, maakonna raamatukogudele teavikute komplekteerimine, tegevuse analüüsimine ja aruandluse korraldamine, erialane nõustamine ja täiendkoolituse korraldamine.
Tartumaa Keskraamatukogu teeninduspiirkonnaks on Tartumaa 7 omavalitsust, kus asub 31 üldkasutatavat raamatukogu,
18 harukogu ja 4 teeninduspunkti. Kokku 53 raamatukogu teenust pakkuvat asutust. 
Kõigil lugejatel on võimalik internetis kasutada e-kataloogi URRAM lugejakontot.
Tartumaa raamatukogude andmed leiad siit.

Tartu linnas pakub raamatukogu teenust  Tartu Oskar Lutsu nimeline Linnaraamatukogu mis on Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakonna haldusalas tegutsev munitsipaalraamatukogu.   Raamatukogu tagab kõigile soovijatele, vaba ja piiramatu juurdepääsu informatsioonile, teadmistele, inimmõtte saavutustele ning kultuurile, toetab elukestvat õppimist ja enesetäiendamist.
Tartu Oskar Lutsu nimeline Linnaraamatukogul peamaja asub aadressil  Kompanii 3/5, Tartu 51004.
Kõigil lugejatel on võimalik internetis kasutada   Minu Ester veebikataloogi.
Linnaraamatukogul on 4 haruraamatukogu ja 3 laenutuspunkti-lugemistuba. Kõik andmed leiad siit.

Tartu linnas asub Tartu Ülikooli raamatukogu, mis on  on Tartu Ülikooli õppe- ja teadustegevust toetav üksus. Kõigil lugejatel on võimalik kasutada Minu Ester veebikataloogi.   Tartu Ülikooli raamatukogu lugejaks võivad saada kõik soovijad alates 16. eluaastast.  Lugejaks saate registreeruda isikut tõendava dokumendi alusel raamatukogu kodulehel või infopunktis. Kõik andmed leiad siit.