“Succeed in Business” on Tartumaa Omavalitsuste Liidu, Läti Põllumajandusülikooli ja Tampere Rakenduskõrgkooli koostööprojekt, mille keskmes on ettevõtlusõppe koolitusprogramm 18-25 aastastele noortele. 
Koolitusprogrammi esmaseks sihtgrupiks on madala sissetulekuga peredest pärit noored, kelle ettevõtlusalaseid teadmisi ja pädevusi projekti käigus arendatakse.  

„Succeed in Business“ projekti kaasrahastab Interreg Kesk-Läänemere programm. Tartumaal on projekti eestvedaja Tartumaa Omavalitsuste Liit.

2024. a sügisel algab rahvusvaheline ettevõtlusõppe koolitusprogramm 18-25-aastastele noortele

Oled ettevõtliku loomuga 18-25-aastane noor? Elad Tartumaal ja Sind huvitab ettevõtlus? Tule, kandideeri meeskonna liikmeks rahvusvahelisse koolitusprogrammi „Succeed in Business“.

"Succeed in Business" ettevõtlusõppe programm kestab ühe aasta 2024. a septembrist kuni 2025. a augustini. Kokku toimub 17 erinevat üritust Eestis, Lätis ja Soomes.  

Programmi käigus saad omandada praktilisi ettevõtlusalaseid teadmisi, rahvusvahelise meeskonnatöökogemuse, võimaluse reisida ja arendada ideed toimivaks lahenduseks.  Osalejad on Tartumaalt, Lätist ja Soomest. 

Tartumaalt valitakse programmi 15 noort, kes on valmis aktiivselt osalema töötubades ning soovivad oma ettevõtlusalaseid teadmis ning oskusi arendada. Töökeeleks on inglise keel ja programmi kogumaht 207 tundi, mille läbinutele väljastatakse ka tunnistus.

Kui Sul tekkis huvi programmi kandideerida ja soovid rohkem infot, registreeri oma huvi hiljemalt 1. septembriks SIIN.

Soovi korral edastame täiendava info Sulle personaalselt ning võtame Sinuga täiendavalt ühendust kandideerimistähtaja järgselt.

Koolitusprogrammi osalejad valitakse registreerimisvormi ja Tartumaa konverentsil osalemise põhjal ning esmaseks sihtgrupiks on madala sissetulekuga peredest pärit noored.

Täpsemalt koolitusprogrammist

  • Kick-off workshop. Ideede genereerimise ja hindamise tehnikaid õpitakse ja harjutatakse kahe päeva jooksul Lätis.
  • Face to face meetings. Ettevõtlusteemalised silmast silma töötoad, millest igaühe kestus on kaks päeva. Toimuvad Soomes, Lätis ja Eestis. Teemadeks on ärijuhtimine ja arendamine, personal ja inimressursid, turundus, müük ja kliendisuhtlus, finants, tootmine.  
  • Online meetings. Veebipõhised töötoad, mis kestavad 1 päeva maksimaalset 7 tundi. Teemad kattuvad silmast silma töötubadega.  
  • Teaming-up event. Kohtumisel luuakse rahvusvahelised meeskonnad ning asutakse tööle juba konkreetse äriideega.  
  • Progress meeting. Kohtumine, mille keskmes on kogemuste ja protsessi jagamine.  
  • Closing conference. Konverentsil tutvustatakse arendatud äriideid, antakse ideedele ja MVPle tagasisidet ning võetakse kogu koolitusprogramm kokku.  
  • MVP creation. Mentorite toel arendatakse oma äriideest lähtuvalt minimaalsed elujõulised tooted ehk MVP. Selles protsessis formuleerub äriidee juba konkreetseteks tegevuskavadeks ja sammudeks.

Igal koolitusprogrammis osalejal on juhendaja, kes vajadusel toetab, jälgib ja hindab osaleja edenemist vastavalt kokkulepitud plaanile.

Lisainfo:
Piret Arusaar
ettevõtluse projektijuht
piret.arusaar@tartumaa.ee