Interreg Euroopa programmi projekt "Coop4RURALGov"

Tartumaa Omavalitsuste Liit on partner Interreg Euroopa programmi projektis "Coop4RURALGov".

Projekti täispikk nimetus: maaeluga arvestamise rakendamiseks keskenduv rahvusvaheline koostööprojekt "Rural proofing. Cooperation for better sparsely populated rural, coastal and mountain focused governance".

Projekti eesmärk: parandada piirkondlikku ja riigiülest juhtimist läbi maaeluga arvestamise, hinnates õigusloome mõju maa-, ranna- ja mägipiirkondadele sihiga tagada elanikele võrdsed võimalused.

Seadusandlust luues peetakse sageli silmas linnakeskusi, kuna seal elab rohkem inimesi ja sinna on koondunud ka võimu keskpunktid. Sellest tulenevalt võib seadusandlus olla diskrimineeriv maapiirkondade vajaduste suhtes ja nendega mitte arvestada. Tekivad sektoripõhised, ebaühtlased ja ebaefektiivsed poliitikad, mida rakendatakse kaugelt, ilma piirkonda ning selle vajadusi, ressursse ja võimalusi tundmata.

Projekti elluviimise periood: 1. märts 2023 kuni 1. juuni 2027.

Projekti kogueelarve:  1 543 273 eurot.

Partnerid: projektis osaleb seitse organisatsiooni neljast riigist. Projekti juhtpartner on Hispaania Navarra piirkonna valitsuse kohaliku halduse ja rahvastiku vähenemise peadirektoraat, lisaks osalevad Tartumaa Omavalitsuste Liit ning Regionaal- ja Põllumajandusministeerium Eestist,  Cives Mundi Hispaaniast, Bratsigovo omavalitsus ja  Centre for Sustainability and Economic Growth Bulgaariast ning Galway maavalitsus Iirimaalt.

Projekti eesmärkide saavutamiseks kasutavad partnerid järgmisi poliitika kujundamise instrumente:

  • Hispaania: rakenduskava suund 5 „Inimestele lähedasem Euroopa“ (linna-, maa- ja rannikualade säästev ja integreeritud areng ning kohalikud algatused);
  • Bulgaaria: Bratsigovo omavalitsuse integreeritud arengukava 2021–2027;
  • Iirimaa: Galway kohaliku majanduse ja kogukonna plaan (LECP);
  • Eesti: põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030.
Projekti KODULEHT.
Projekti poster.

Lisainfo:
Kristi Jõesaar
kommunikatsioonijuht
telefon +372 5196 8458
e-post kristi.joesaar@tartumaa.ee

Facebook
Õppevisiit Galway maakonda 18.-19.06.2024
Õppevisiit Tartumaale ja Tallinasse 8.-10.05.2024
Õppevisiit Bulgaariasse Bratsigovo omavalitsusse 20.-21.02.2024

LinkedIn
Õppevisiit Galway maakonda 18.-19.06.2024
Õppevisiit Bulgaariasse Bratsigovo omavalitsusse 20.-21.02.2024