Tartu maakonna sümboolika on vapp, lipp ja teenetemärk Tartumaa Kuldne Tammeoks

Tartumaa vapp

Tartumaa vapp kinnitati Riigivanem Konstantin Pätsi otsusega 5. veebruaril 1937.

Vapp on registreeritud 25. septembril 1996.

Kaldjaotusega vasakult poolitatud sini-rohelisel kilbil (sinine PMS 285 C, roheline 355 C) hõbedane laineline tala, milles kaks sinist lainelist varrast. Saatetunnusena ülemisel, sinisel väljal kuueharuline kuldne täht ja alumisel, rohelisel väljal kolme lehe ja kahe tõruga kuldne tammeoks.

Vapi praegune kujundus pärineb aastast 1937, kui maakondade vappe ühtlustati ja selle joonistas Günther Reindorff.


Endine vapp

Kuni 1937. aastani oli Tartu maakonnal teistsugune vapp, kuigi sarnaste kujunduselementidega. Vapi kujunduselemendid pärinevad 1920. aastatest, mil Eesti maakondade liidu moodustatud nõukogu hakkas maakondade vappide kavandeid välja töötama. Kavandite autoriks peetakse ajaloolast Paul Johanseni. Detsembriks 1926. aaastal valmis Tartumaa vapi kavand: "Pool põiki üle kilbi laineline pael, üleval täht, all tamm. Värvid: põhi kollane, pael sinine, täht hõbedane, tamm roheline. Pael kilbil tähendab Emajõge, mis maakonna poolitab, täht tuletab Tartu ülikooli meele, mis kultuuri ja hariduse Eestis laiali laotab, kuna tamm rahvalauludes Emajõega ühteviisi tuttawat Taara tammikut kujutab. Et ülikool rootslaste poolt asutatud, on põhivärvideks Rootsi sinine-kollane võetud  ("Postimees" 19. detsember 1926. a)". Kujunduse kinnitas 14. juulil 1930. a Tartu maavolikogu ja oktoobris 1930. a ka vabariigi valitsus.

Tartu maakonna lipp

Tartu maakonna lipp koosneb kahest võrdse laiusega horisontaalsest värvilaiust, millest ülemine on valge ja alumine roheline. Valge laiu keskel on maakonna eritunnusena Tartumaa vapp. Lipu laiuse ja pikkuse suhe on 7:11 ning normaalsuurus 105 x 165 cm.

Lipp on registreeritud 25. septembril 1996.


Tartu maakonna teenetemärk Tartumaa Kuldne Tammeoks

Teenetemärgiga Tartumaa Kuldne Tammeoks tunnustatakse inimesi, kes on pikka aega aidanud kaasa Tartumaa arengule, sealse elukeskkonna kvaliteedile ja inimeste heaolule.

Tartumaa Kuldse Tammeoksa teenetemärk on üks Tartu maakonna vapikujundeid – kullast valmistatud reljeefne kolme lehe ja kahe tõruga tammeoks, mille tagaküljele on graveeritud teenetemärgi number. Teenetemärgi kõrgus on 15 millimeetrit ja laius on 20 millimeetrit. (Riigiteataja

Kuldset Tammeoksa andis välja kuni aastani 2017 Tartu maavalitsus, selle andis üle Tartu maavanem Eesti Vabariigi aastapäeva vastuvõtul Vanemuise kontserdimajas.

Alates 2018. aastast annab maakondlikku tunnustust üle Tartumaa Omavalitsuste Liit. 
Tartumaa Kuldse Tammeoksa kavalerid

Tartumaa Omavalitsuste Liidu logoraamat

Selles failis on leitav Tartumaa Omavalitsuste Liidu logo kasutamise reeglistik.