Interreg Euroopa programmi projekt "DESICE"

Tartumaa Omavalitsuste Liit on partner Interreg Euroopa programmi projektis „DESICE“, mis keskendub ringmajanduse edendamisele läbi toodete ja teenuste disaini parema läbimõtlemise.

Eesmärk: täiustada ringdisaini alaseid eesmärke piirkondlikes strateegiadokumentides, toetades nii regionaalset kui riikliku liikumist ringmajanduslike põhimõtteid rakendava toodete ja teenuste disaini suunas. Projekt hõlmab ka tulemuste jälgimist, et hinnata rakendatud poliitikate tõhusust.

Sihtgrupid: ringdisainiga tegelevad ettevõtted ja haridusasutused.

Kasusaajad: ringdisainiga tegelevad ettevõtted, haridusasutused ja kohalik elanikkond.

Projekti elluviimise periood: aprill 2024 - juuni 2028.

Projekti eelarve: 1,58 miljonit eurot, ERDFi kaasrahastamine 1,26 miljonit eurot.

Projektis osaleb lisaks TOL-ile seitse partnerit kuuest euroopa riigist: Juhtpartner ANATOLIKI SA (Kreeka ), Lietuvos inovacijų centras (Leedu) Economic Council of East Flanders (Belgia) BSC, Business Support Centre Kranj, L.t.d., Kranj (SIoveenia) Thessaloniki Municipality (Kreeka) Nuovo Circondario Imolese (Itaalia) South Muntenia Regional Development Agency (Rumeenia).

Eestis viiakse projektitegevusi läbi Tartu maakonnas.

Projekti KODULEHT.

Ringdisain on disainiprotsess, mille eesmärgiks on toodetele ja teenustele uuenduslike ja jätkusuutlike lahenduste loomine, rõhutades loodusvarade mõistlikku tarbimist, jäätmete vähendamist ja uute innovaatiliste ärimudelite loomist, mis aitavad toodete ja teenuste ringsust ja nende kasutuse pikaajalisust tagada (definitsioon Eesti Disainikeskuse kodulehelt).

Projekti võtmetegevuste hulgas on:

·       regioonide probleemide markeerimine ja iseloomustamine;

·       heade praktikate väljaselgitamine;

·       ühine analüüs ja lahenduste otsimine;

·       teadmiste ja praktikate ülevõtmine;

·       muudatused regiooni strateegiadokumentides. 

Projekti oodatud tulemused on:

·       suurenenud teadmised ringdisaini võimalustest;

·       ringdisaini praktikate senisest suurem rakendamine Tartumaal;

·       jäätmete tekkimise vähendamine;

·       detailsemad ringdisaini eesmärgid Tartumaa strateegiadokumentides.

Lisainfo:
Villem Lõbu
kestliku arengu nõunik
+372 516 8521
villem.lobu@tartumaa.ee


Projektiga seotud kajastused Tartumaa Omavalitsuste Liidu uudisvoos on leitavad SIIT.