Täiskasvanud õppija nädal

Igal aastal oktoobris toimub traditsiooniline täiskasvanud õppija nädal (TÕN), mida koordineerib ETKA Andras koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga. TÕNi raames toimub erinevates Eestimaa paigus arvukalt täiskasvanuharidust populariseerivaid ning õppimisvõimalusi tutvustavaid tegevusi. Tähistatakse elukestvas õppes osalemist ja tunnustatakse inimeste õppimisalaseid saavutusi ning kohalikes omavalitsustes toimunud õpitegusid.

TÕNi tegevusi koordineerib ETKA ANDRAS.

Igal aastal maikuus kutsume tunnustama täiskasvanud õppijaid, täiskasvanute koolitajaid, õpitegusid ja õppijasõbralikke tööandjaid. Tunnustamise lisainfo ja ankeedid kandidaatide esitamiseks: https://www.andras.ee/tunnustamine

Lisainfo Tartumaa täiskasvanuhariduse kohta:

Ave Karu
Tartumaa täiskasvanuhariduse koordinaator 

e-post: karu.ave@gmail.com, tartutaiskasvanuharidus@gmail.com

telefon: 5660 0817