Täiskasvanud õppija nädal

Igal aastal oktoobris toimub traditsiooniline täiskasvanud õppija nädal (TÕN), mida koordineerib ETKA Andras koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga. TÕNi raames toimub erinevates Eestimaa paigus arvukalt täiskasvanuharidust populariseerivaid ning õppimisvõimalusi tutvustavaid tegevusi. Tähistatakse elukestvas õppes osalemist ja tunnustatakse inimeste õppimisalaseid saavutusi ning kohalikes omavalitsustes toimunud õpitegusid.

2022. aastal tähistab täiskasvanud õppija nädal 25. juubelit. TÕN toimub 12.–23. oktoobrini ja algab 12. oktoobril üle-eestilise õpitunniga, mis aastatega üha enam populaarsust kogub ja kuhu saavad  registreerida kõik õpihimulised kollektiivid ja sõpruskonnad.

 


TÕNi tegevusi koordineerib ETKA ANDRAS.