Lõuna-Eesti ettevõtlikud noored (LEEN)

Projekt “Lõuna-Eesti ettevõtlikud noored” (LEEN) sündis Tartu, Jõgeva, Põlva, Valga, Viljandi ja Võru maakonna arendusorganisatsioonide tihedas koostöös, selle fookuses on 7-26aastaste Lõuna-Eesti noorte ettevõtlikkuse ja omaalgatuse süsteemne arendamine ning noorte sidumine oma kodukohaga.

Projekti eesmärk: noored on seotud oma kodukohaga koostöise võrgustikutöö tulemusena, mis süsteemselt ja eesmärgistatult arendab noorte omaalgatust ja ettevõtlikku mõttelaadi Lõuna-Eestis. Loodud on keskkond, mis toetab Lõuna-Eesti lapse ja noore kujunemist ettevõtlikuks ja positiivse ellusuhtumisega täiskasvanuks, kes soovib oma kodu regiooni tagasi pöörduda.

Projekti eesmärki iseloomustab hästi järgnev joonis, mis töötati välja projekti ettevalmistuse käigus.

Projekti eesmärkide saavutamiseks on kavas on korraldada mitmesuguseid üritusi, koolitusi, arenguprogramme, laagreid, laatasid, konverentse, õppereise, häkatone jm erinevaid tegevusi nii noortele kui ka nende juhendajatele, spetsialistidele, õpetajatele, ettevõtjatele, kooli- ja omavalitsusjuhtidele jt. Laiem eesmärk on välja töötada ja rakendada nii maakondlik kui ka regionaalne mudel noorte ettevõtlikkuse edendamiseks ning kavandada jätkutegevused.

Projekti sihtgrupid: projekti tegevused on suunatud lastele ja noortele vanuses 7-26 eluaastat, juhendajatele, ettevõtlusõppega tegelevatele õpetajatele, ettevõtjatele, lapsevanematele, noortekeskuste töötajatele, noorsootöötajatele, koolijuhtidele, omavalitsusjuhtidele ja spetsialistidele, maakondlikele arendusorganisatsioonidele ning noorte ettevõtlikkuse koordinaatoritele.

Projektipartnerid: Tartumaa Omavalitsuste Liit (juhtpartner), SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus, SA Põlvamaa Arenduskeskus, Tartu Ärinõuandla SA, SA Valgamaa Arenguagentuur, SA Viljandimaa Arenduskeskus, SA Võrumaa Arenduskeskus, SA Viljandimaa Arenduskeskus.

Projekti eelarve: projekti rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi meetmest “Atraktiivne piirkondlik ettevõtlus- ja elukeskkond”, kogueelarve on 3 331 393 eurot, kaasrahastab Euroopa Liit.

  Lisainfo:
Mariliis Maremäe
projektijuht
+372 5396 4479
mariliis.maremae@tartumaa.ee  

Tartumaa tegevused:
Jaanika Orav
noorsootöö projektijuht
+372 5782 0185

jaanika.orav@tartumaa.ee


Janeli Virnas
Tartu Ärinõuandla noortelabori konsultant
+372 5348 4685