Enne taotluse koostamist tutvu programmi määruse ja hindamismetoodikaga:

Kohaliku omaalgatuse programmi määrus

Määruse eelnõu seletuskiri

Hindamismetoodika 

Tähistamise info ja logod on siin 

Kasulik abimaterjal hea taotluse koostamiseks:

Taotlusvormi täitmise videojuhend

Näidisvorm – juhend taotlejale

Taotlusvorm meetmele "Kogukonna areng"

Taotlusvorm meetmele "Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine"

Näited väljundi tõendusdokumentidest

Aruandevorm

Infopäeva ettekanded leiab siit

Tartu maakonna taotlusvormid:

Meede "Kogukonna areng"

Meede "Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine"

NB! Kui kirjutate e-keskkonnas taotlust, vajutage ka iga rea lõpus olevale küsimärgile, seal avaneb selle rea abiinfo.