Haridus

Tartumaa Omavalitsuste Liidu üks ülesandeid maakonna arengustrateegia elluviimiseks on haridusvaldkonna arendamine ja juhtimine.
  • luua ja koordineerida  maakonnas üldhariduskoolide ja koolieelsete lasteasutuste õpetajate ning juhtide aineühenduste koostöövõrgustikke,
  • koordineerida maakondlikke aineolümpiaade ja -võistlusi ning õpilasüritusi,
  • luua soodsad tingimused maakonna omavalitsuste haridusametnike koostöökogu toimimiseks ja arendamiseks,
  • valdkonnapõhiste riiklike ja omavalitsusüleste tegevuste maakondlik koordineerimine ja arendamine.
Foto: Tiit Hellenurm