UUENDATUD "TARTUMAA ARENGUSTRATEEGIA 2040" (EELNÕU)

Strateegia eelnõule saab kirjalikke küsimusi ja ettepanekuid esitada kuni 10.11.2022 aadressil Tartumaa Omavalitsuste Liit, Pepleri 6, Tartu 51010 või e-posti aadressil tol@tartumaa.ee. 
Lisainfo aadressilt tol@tartumaa.ee


Hetkel kehtiv Tartumaa arengustrateegia 2040

Maakondliku arengustrateegia 2040 visiooniks on Tartumaa kui Eesti kultuuri ja hariduse keskus. Teadmine Tartust kui rohelisest ülikooli- ja Euroopa kultuuripealinnast levib 2024. aastal üle Euroopa. Tartumaa on koht, kus saab elada kauem ja tervemalt, kasvatada lapsi turvalises ja puhtas keskkonnas, omandada head haridust, teha huvitavat ja tasuvat tööd ning osaleda aktiivsete kogukondade tegemistes. 

Arengustrateegia keskendub viiele põhivaldkonnale:

  1. haridus ja elukestev õpe,

  2. ettevõtlus,

  3. taristu,

  4. tervis ja heaolu,

  5. kultuur ja turism.


Kultuuristrateegia 2025 on maakonna arengustrateegia osa, mille eesmärk on määratleda kultuurivaldkonna prioriteedid maakonnas ja leppida kokku kultuurikorralduse põhimõtetes.

Tartumaa arengustrateegia 2040

Tartumaa arengustrateegia 2040 tegevuskava 2020-2025

Tartumaa kultuuristrateegia 2025