Tartumaa arengustrateegia 2040

Maakondliku arengustrateegia 2040 visiooniks on Tartumaa kui Eesti kultuuri ja hariduse keskus. Teadmine Tartust kui rohelisest ülikooli- ja Euroopa kultuuripealinnast levib 2024. aastal üle Euroopa. Tartumaa on koht, kus saab elada kauem ja tervemalt, kasvatada lapsi turvalises ja puhtas keskkonnas, omandada head haridust, teha huvitavat ja tasuvat tööd ning osaleda aktiivsete kogukondade tegemistes. 

Arengustrateegia keskendub viiele põhivaldkonnale:

  1. haridus ja elukestev õpe,

  2. ettevõtlus,

  3. taristu,

  4. tervis ja heaolu,

  5. kultuur ja turism.


Kultuuristrateegia 2025 on maakonna arengustrateegia osa, mille eesmärk on määratleda kultuurivaldkonna prioriteedid maakonnas ja leppida kokku kultuurikorralduse põhimõtetes.

Tartumaa arengustrateegia 2040

Tartumaa arengustrateegia 2040 tegevuskava 2020-2023

Tartumaa kultuuristrateegia 2025