Aineühendus on õppeaine või tegevusvaldkonna põhine õpetajaid või haridusasutuste juhte koondav ühendus. Igale aineühendusele on valitud juht, kes oma ühenduse raames tööd korraldab.

Tartu maakonna aineühenduste tegevust koordineerib Tartumaa Omavalitsuste Liidu haridusnõunik Kairi Vasemägi.
Tartu linna aineühenduste tegevust koordineerib Tartu Linnavalitsuse haridusosakonnas aineühenduste koordinaator Airi-Kairi Kaasik.