Uuring "Tartumaa HEV laste tugiteenuste ja tugispetsialistide teenuse osutamise võrgustiku terviklik kujundamine"

Elluviimise aeg: september 2021 - aprill 2022
Maksumus: 24 600 eurot, sh toetus 20 910 eurot (85%) ja omaosalus 3 690 eurot (15%)
Rahastaja: EL Struktuurifondid
Meede: 2014-2020.12.1 Riigi võimekuse tõstmine inimressursside arendamise ja institutsionaalse suutlikkuse parendamise kaudu.
Taotlusvoor: 12.1.4 Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus - Maakonna arengustrateegiate uuendamiseks vajalikud uuringud ja analüüsid - 05.04.2021-05.05.2021
Valdkond, millesse projekt panustab: 2014-2020.12.1.4 Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus.

Tartumaa Omavalitsuste Liit algatab maakonna üleselt analüüsi tegevused HEV lastele kompetentsikeskuse moodustamiseks. Kompetentsikeskus hakkab toetama HEV laste õppetöö ja tugiteenuste korraldamist erinevatel tasanditel, koordineerib toetussüsteemi tugispetsialistidele (kogemuste vahetamine, kovisioon, koolitused jmt) ja korraldab võrgustikupõhiselt integreeritud tugiteenuste pakkumist HEV lastele ja nende peredele vastavalt maakonna sisestele rahvastiku muutustele.
Uuring aitab välja selgitada, millistel alustel viia vastavalt rahvastiku muutustele teenuste osutamise viisid, infrastruktuur, personal jt teenused vastavusse teenuste osutamise vajadustega.

Sihtgrupiks on HEV lapsed, vanuses 0-17 aastat (samas statistika on vanusegrupi 0-19 kohta) ja nende pered ning tugispetsialistid.
Uuring hõlmab alus- ja üldharidust ning KOV-ide haridus-, sotsiaal- ja noorsootöö valdkonda.
Uuringuga taotletakse maakondlikku/KOV-ide ülest terviklikkust.

Uuringu viib läbi Cumulus Consulting OÜ, mis on on 15-aastase kogemusega uuringu- ja konsultatsiooniettevõte.
Cumuluse teenusteks on organisatsioonide strateegilise arengu kavandamine, uuringute ja analüüside läbiviimine ning projektide koostamine ja juhtimine. Cumuluse klientideks on kohalikud omavalitsused, riigiasutused, ettevõtted ja vabaühendused. Ettevõte on toetanud enam kui 150 organisatsiooni arengut.
Cumulus aitab organisatsioonidel suurelt unistada ning toetab neid muutuste kavandamisel ja elluviimisel.

Lisainfot saab küsida haridusnõunikult Kairi Vasemägi, kairi.vasemagi@tartumaa.ee
Loe lähemalt siit.