Projekt "Tartumaa heaoluprogrammi (HOP) rakendusmudeli  loomine ja piloteerimine"

Projekti eesmärgiks on laste ja perede heaolu suurendamine ning elukvaliteedi parandamine keskendudes laste hariduslike erivajaduste ja toevajaduse varajase märkamise ning laste toetamise tõhustamisele.
Projekt ühendab haridus-, sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonda ning võimestab omavalitsuste ülest koostööd abivajadusega laste märkamisel ja toe pakkumisel ning infovahetamisel.

Projekti kestus: 23.05.2022 - 30.04.2024
Juhtpartner: Tartu Linnavalitsus

Projektijuht: Annely Võsaste, annely.vosaste@raad.tartu.ee, +372 5061 838

Kommunikatsioonijuht: Kairi Vasemägi, kairi.vasemagi@tartumaa.ee, +372 5159 225

Projekt on rahastatud summas 201 669,95 eurot Euroopa Majanduspiirkonna ning Norra finantsmehhanismi 2014-2021 toel läbi Riigi Tugiteenuste Keskuse.


Lisainfot saab küsida haridusnõunikult Kairi Vasemägi, kairi.vasemagi@tartumaa.ee
Lähemalt saab lugeda siitIn English:
Project „Creation and piloting of Tartu County welfare programme application model“

The objective of the project is to increase the welfare of children and families and to improve their quality of life in local municipalities.
The project focuses on improving the early detection of children’s special educational needs and on strengthening the support provided. The project combines education, social services and healthcare and empowers cooperation across local municipalities in detecting children who need help, in providing support to them and in their exchange of information.

Project duration: 23.05.2022–30.04.2024
Managing Partner: Tartu City Government

Project Manager: Annely Võsaste, annely.vosaste@raad.tartu.ee, +372 5061 838
Communication Coordinator: Kairi Vasemägi, kairi.vasemagi@tartumaa.ee, +372 5159 225

The project is financed by €201,669.95 from the EEA and Norway Grants 2014–2021 programme through the State Shared Service Centre.Uuring "Tartumaa HEV laste tugiteenuste ja tugispetsialistide teenuse osutamise võrgustiku terviklik kujundamine"

Elluviimise aeg: september 2021 - aprill 2022
Maksumus: 24 600 eurot, sh toetus 20 910 eurot (85%) ja omaosalus 3 690 eurot (15%)
Rahastaja: EL Struktuurifondid
Meede: 2014-2020.12.1 Riigi võimekuse tõstmine inimressursside arendamise ja institutsionaalse suutlikkuse parendamise kaudu.
Taotlusvoor: 12.1.4 Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus - Maakonna arengustrateegiate uuendamiseks vajalikud uuringud ja analüüsid - 05.04.2021-05.05.2021
Valdkond, millesse projekt panustab: 2014-2020.12.1.4 Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus.

Tartumaa Omavalitsuste Liit algatab maakonna üleselt analüüsi tegevused HEV lastele kompetentsikeskuse moodustamiseks. Kompetentsikeskus hakkab toetama HEV laste õppetöö ja tugiteenuste korraldamist erinevatel tasanditel, koordineerib toetussüsteemi tugispetsialistidele (kogemuste vahetamine, kovisioon, koolitused jmt) ja korraldab võrgustikupõhiselt integreeritud tugiteenuste pakkumist HEV lastele ja nende peredele vastavalt maakonna sisestele rahvastiku muutustele.
Uuring aitab välja selgitada, millistel alustel viia vastavalt rahvastiku muutustele teenuste osutamise viisid, infrastruktuur, personal jt teenused vastavusse teenuste osutamise vajadustega.

Lisainfot saab küsida haridusnõunikult Kairi Vasemägi, kairi.vasemagi@tartumaa.ee
Loe lähemalt siit.