Tartumaa Omavalitsute Liit lähtub oma tegevuses Tartumaa ruumilise arengu 2030+ ja Tartumaa maakonna arengustrateegiast 2040.

Tartumaa ruumilise arengu visioonis on Tartumaa kui Eesti teine tõmbekeskus ja tunnustatud ülikoolilinna lähitagamaa on väärt paik elamiseks ja eneseteostuseks. Tartu linn kui haridus-, teadus-, meditsiini-, kultuuri- , majandus- ja halduskeskus on kogu Lõuna-Eesti ruumilise arengu vedur ja arengute suunaja. Tartu linnapiirkond tasakaalustab Põhja-Eesti ja Harjumaa kasvu ning suurlinnastumist Tallinna pealinnaregioonis.

Maakondliku arengustrateegia 2040 visioonis on Tartumaa kui Eesti kultuuri ja hariduse keskus. Teadmine Tartust kui rohelisest ülikooli- ja Euroopa kultuuripealinnast levib 2024. aastal üle Euroopa. Tartumaa on koht, kus saab elada kauem ja tervemalt, kasvatada lapsi turvalises ja puhtas keskkonnas, omandada head haridust, teha huvitavat ja tasuvat tööd ning osaleda aktiivsete kogukondade tegemistes.

Tartumaa Omavalitsuste Liit seisab hea arengustrateegia kolme valdkonna – haridus, heaolu ja kultuur eest, milles kultuurivaldkonna arendustegevused lähtuvad maakonna arengustrateegia Kultuuristrateegiast 2025.

Meie tegutsemis aluseks on koosloomeline mõtteviis. Arengukitsaskohad, mis takistavad kogukondadel edukat toimimist, lahendame koostöös omavalitsusjuhtide ja spetsialistidega. Selleks oleme algatanud koostöökogud, kus valdkonna spetsialistid saavad ühises inforuumis viibides vahetada kogemusi, ühtlustada arusaamisi seadustest jpm.

Meile kui maakondlikule arendusorganisatsioonile on tähtis regiooni terviklik areng, seetõttu oleme Lõuna-Eesti koostöö eestvedajad, sest viie maakonna murekohad on ühised ja neid saab edukamalt lahendada omavahelises koostöös.

Me usume, et koos jõuame kaugemale!