Täiskasvanuharidus

Täiskasvanuharidus on organiseeritud õppetegevus teadmiste, oskuste ja vilumuste omandamiseks ning nende säilitamiseks või täiendamiseks. Õppimine võib toimuda mistahes tasemel või meetodil. Samuti võib see asendada või olla jätkuks esmasele haridusele, mis omandatakse koolis, kolledžis või ülikoolis.

Täiskasvanuharidus on suunatud täiskasvanud õppijaile, kelle all mõistetakse isikut, kes õpib töölkäimise, perekonnaelu või muu tegevuse kõrvalt st õppimine pole tema põhitegevuseks.

Õppimisvõimalused täiskasvanud õppijatele on tasemeõpe ja täiendkoolitus.

Tasemeõpe
... on mõeldud õppijale, kes soovib omandada põhi- või keskharidust, samuti taotleda akadeemilist kraadi. Tasemeõppe läbimist tõendab tunnistus või diplom.

Tasemeõpet pakuvad:

Kutseõppeasutused:

Tartu Kutsehariduskeskus
Tartu Kunstikool
Heino Elleri Muusikakool

Ülikoolid ja rakenduskõrgkoolid:
Tartu Ülikool
Eesti Maaülikool
Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Kõrgem Kunstikool Pallas
Eesti Lennuakadeemia
Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor Tartu õppekeskus
Tallinna Tehnikaülikooli Tartu kolledž

Põhikoolid ja gümnaasiumid:

Tartu Täiskasvanute Gümnaasium

Täienduskoolitus

... on väljaspool tasemeõpet õppekava alusel toimuv eesmärgistatud ja organiseeritud õppetegevus.


Täienduskoolitusasutusi on Tartu linnas ja maakonnas registreeritud ca 140. Neist suurimad* on:

Autosõit OÜ
Juunika Koolitus OÜ
SA Tartu Rahvaülikool
SA Tartu Kiirabi
OÜ Tartu Tuli
TK Täienduskeskus OÜ
Kaasik Koolitus OÜ
Koolituskeskus Reiting
Oskuskoolitus OÜ
MTÜ Folkuniversitetet Estonia
Jako Koolitus
Victory Trainings OÜ
Koolituskeskus Luwi

* aluseks õppijate arv 2019. a.

Kõik Tartumaal registreeritud täienduskoolitusasutused leiab: https://www.haridussilm.ee/ee/taienduskoolitus

Lisaks pakuvad täiskasvanutele mõeldud vabahariduslikke ehk isiksuse arengut, loovust, ettevõtlikkust, kodanikuaktiivsust ja sotsiaalset sidusust arendavaid õppimisvõimalusi paljud kohalikud MTÜd, rahva- ja kultuurimajad, raamatukogud jpt.

Tunnustamine

Igal aastal maikuus kutsume tunnustama täiskasvanud õppijaid, täiskasvanute koolitajaid, õpitegusid ja õppijasõbralikke tööandjaid. Tunnustamise lisainfo ja ankeedid kandidaatide esitamiseks: https://www.andras.ee/tunnustamine

Lisainfo Tartumaa täiskasvanuhariduse kohta:

Ave Karu
Tartumaa täiskasvanuhariduse koordinaator

e-post: karu.ave@gmail.com, tartutaiskasvanuharidus@gmail.com

telefon: 5660 0817