Rahvusvahelised projektid

  
Juhtpartner Interregi Läänemere piirkonna programmi projektis Circular FoodShift.  
Projekti eesmärk: ringmajanduse põhimõtete rakendamine toidusüsteemis.
Kontaktisik: arendusspetsialist Kaidi Randpõld, telefon +372 5326 8963, e-post kaidi.randpold@tartumaa.ee
Partner Interregi Läänemere piirkonna programmi projektis BSR Food Coalition.  
Projekti eesmärk: piirkonna toidusüsteemide ja toidu jätkusuutlikkuse arendamine ning väiketalunike ja koolide koostöö arendamine.
Kontaktisik: arendusspetsialist Kaidi Randpõld, telefon +372 5326 8963, e-post kaidi.randpold@tartumaa.ee

Juhtpartner Interregi Läänemere piirkonna programmi projektis eRural resilience.  
Projekti eesmärk: bioettevõtluses tegutsevate ettevõtete digitaliseerimise toetamiseks ning e-bioettevõtete loomiseks maapiirkonnas töötada välja, testida ja rakendada terviklik tugisüsteem koos kompetentse nõustamisega.
Kontaktisik: ettevõtluse projektijuht Piret Arusaar, telefon +372 516 2945, e-post piret.arusaar@tartumaa.ee

Partner Interregi Läänemere piirkonna programmi projektis CiNURGi.
Projekti eesmärk:  arendada toitainete ringmajandust Läänemere piirkonnas.
Kontaktisik: kestliku arengu nõunik Villem Lõbu, telefon +372 516 8521, e-post villem.lobu@tartumaa.ee
Partner Interregi Euroopa programmi projektis Coop4RURALGov. 
Projekti eesmärk: välja töötada metoodika, mis aitab arvestada maaeluga poliitikaotsuste langetamisel ning seeläbi vähendada piirkondlikku ebavõrdsust.
Kontaktisik: kommunikatsioonijuht Kristi Jõesaar, telefon +372 5196 8458, e-post kristi.joesaar@tartumaa.ee
Partner Interregi Euroopa programmi projektis UrbanCOOP.  
Projekti eesmärk: töötada välja koostöö juhtimise metoodika linnade jätkusuutliku arengu saavutamiseks.
Kontaktisik: tegevjuht Sven Tobreluts,  telefon +372 5552 1465, e-post sven.tobreluts@tartumaa.ee
Partner Interregi Euroopa programmi projektis Rural Youth Future.  
Projekti eesmärk:  parandada noorte tööhõive poliitikat säästva maaelu arengu kontekstis.
Kontaktisik: heaoluvaldkonna juht Kersti Kõiv, telefon +372 5192 9558, e-post kersti.koiv@tartumaa.ee