Kammeri Koostöökooli arendusprojekt

Tartumaa Omavalitsuste Liit veab eest Kammeri Koostöökooli arendusprojekti, mille eesmärgiks on välja töötada omavalitsuste ülene ühiskoolipidamise mudel. Arendusprojekti käigus analüüsime ja  valmistame ette tänase erivajadustega lastele suunatud Kammeri Kooli pidamise riigilt ülevõtmist mitme omavalitsuse poolt ühiselt. Varasematest HEV riigikoolide omavalitsusele üleandmise näidetest nähtub, et sellise kooli jätkusuutlik pidamine võib ühe omavalitsuse jaoks olla suur väljakutse, ehk ka üle jõu käiv. Seetõttu püüdleme ühiskoolipidamise mudeli suunas.
Loe lähemalt siit.


Loov Tartumaa koolitus- ja arendusprogramm

Loov Tartumaa on Tartumaa Omavalitsuste Liidu ja kultuuripoliitika mõttekoja Creativity Lab koostöös elluviidav Tartumaa kultuurijuhtide arendus- ja koolitusprogramm. Programmi tegevusi viiakse ellu kõikides Tartumaa omavalitsustes alates aprillist 2020 kuni detsembrini 2021. Loov Tartumaa on suunatud maakonnas tegutsevatele kultuurijuhtidele (omavalitsuste kultuurinõunikud, peamiste kultuuriasutuste eestvedajad), aga ka kultuurivaldkonna eestvedajatele erasektoris, loomeettevõtjatele, omavalitsuste arendusspetsialistidele ning ettevõtluse ja turismivaldkonna arendamisega tegelejatele.
Loe lähemalt siit.


Leader projekt - Tartumaa kogukondlikud loometalgud

Tartumaa Loometalgud on häkatoni stiilis nädalavahetus, mis põhineb võrumaalaste Vunki mano! meetodil, kus igaüks saab osaleda maakonna elu edendavate uudsete teenuste arendamises ja toimivate lahendusteni jõudmises. See on mõtteviis, et igaüks saab käivitada muutuseid, mida ühiselt ellu viia. Koosloome, kus probleemide lahendamisse on kaasatud kõik seotud osapooled, seal hulgas ka sihtgrupp, aitab jõuda paremini toimivate lahendusteni.

Toome loometalgutele kokku kodanike kogemuse, ettevõtjate realistlikkuse, ekspertide pädevuse ja ametnike vastutuse. Iga idee juures pöörame erilist tähelepanu sellele, et arvestatud oleks ka nende inimeste huvidega, kelle häält igapäevaelus ehk nii palju kuulda ei ole, näiteks erivajadustega inimesed, vähemused jne.

Kui me ütleme, et kõik on oodatud, siis pole see tühi sõnakõlks: meil kõigil on oskusi, teadmisi, tutvusi, mis võivad kellegi teise jaoks väga väärtuslikuks osutuda. Igaühe panus on hindamatu väärtusega ja ainult üheskoos tehes jõuame kestvate tulemusteni.
Loe lähemalt loometalgute kodulehelt ja jälgi uudiseid  FB Tartumaa Loometalgud