Kultuur

Tartumaa Omavalitsuste Liit  koordineerib kohalike omavalitsuste kultuurikorralduslikku ühis- ning valdkondlikku arendustegevust. Läbi ühiste kokkulepete loomise saavad kohalikud omavalitsused Tartumaal luua koostööl põhinevat mitmekesist ja omanäolist kultuurikeskkonda. Tegevused lähtuvad ühiselt koostatud ja kinnitatud Tartumaa kultuuristrateegiast aastani 2025

VISIOON 2025

Tartumaa mitmekülgne ja hästi koordineeritud kultuurielu pakub rikkalikult osalemisvõimalusi kõikidele kohalikele ja külalistele. Tartu Euroopa kultuuripealinnana avab kogu maakonnale erakordse võimaluse pakkuda maailmatasemel kultuuriprogrammi ja laiendada rahvusvahelist haaret. Kultuurielu järjepidevust kannavad aktiivsed kogukonnad ning oma tööd hingega tegevad eestvedajad ja juhendajad, kes innustavad üha uusi põlvkondi kultuuris osalema ja loovalt mõtlema. Kultuur on tihedalt seotud teiste valdkondadega, toetades terviklikult inimeste ja kogukondade arengut.

VÄÄRTUSED

Tartumaa kultuurikorraldajad on kokku leppinud, et oma töös lähtutakse järgmistest aluspõhimõtetest:

Koostöövalmidus - seda nii inimeste, omavalitsuste kui ka valdkondade vahel
Asjatundlikkus - hindame teotahet, analüüsivõimekust ja korrektsust
Uuendusmeelsus - väärtustame ettevõtlikkust, loovust ja arenguvõimelisust


EESMÄRGID JA OLULISEMAD TEGEVUSED

1. Tartumaa kultuurielu on Euroopa kultuuripealinna vääriliselt mitmekülgne ja kvaliteetne.
2. Üle Tartumaa tegutseb palju professionaalseid ja motiveeritud kultuurivaldkonna eestvedajaid ning juhendajaid.
3. Tartumaa kultuurielu elujõulisuse tagavad kohalik omaalgatus ja ühtehoidvad kogukonnad.
4. Kultuur ja loovus panustavad oluliselt kohaliku elu arengusse Tartumaa eri piirkondades.

Foto: Jaak Jänes/ Elva Elamusfestival 2020