20. septembril toimub praktiline töötuba „Kohalik ja mahetoit haridusasutustes“

Uudis
30. august 2023
Tartumaa Omavalitsuste Liit valmistab ette maakonnaülest kokkulepet, et haridusasutuste menüüdes kasutataks suuremas mahus kohalikku, sh mahetoorainet. Kokkuleppe sisu üle arutlemiseks korraldatakse 20. septembril Kõrveküla Põhikooli aulas praktiline töötuba, kus on osalejatel võimalik kaasa rääkida, milles ja kuidas tuleks kokku leppida.


Üheskoos sündiva leppe eesmärk on tagada, et lapsed ja noored saaksid iga päev kohalike ja mahetootjate pakutavat toitu.

Tartu maakonna tervise- ja heaoluprofiili andmetel olid Tartumaa esimesse klassi minevatest lastest 2018/2019. õppeaastal ülekaalulised või rasvunud 30% poistest (Tartu linnas 25,8%) ja 23,4% tüdrukutest (Tartu linnas 18,6%). Kehakaal on tihedalt seotud liikumise ja toitumisega ning tähtsad on kõik söögikorrad. Oluline on aga seegi, et söödaks toitu, mis annab peale piisava energia ka hea enesetunde ning toetab laste õppimisvõimet.

Kõik me teame vanasõna, et tühi kott ei seisa püsti, kuid kas piisab ainult koti täitmisest või on tarvis vaadata ka tõsisemalt otsa sellele, kuidas ja mida kotti pannakse?

Praktilises töötoas saab teiste seas kuulda Võru maakonna ettevõtja ja piirkonna arendaja Margus Timmo ettekannet sellest, kuidas nemad oma maakonna haridusasutustes kohaliku toidu kasutamist soodustavad ning missugused on olnud selle ettevõtmise (sh mahekokkuleppe) edusammud ja takistused. Mahekokkuleppel on palju erinevaid tahke, alustades teadlikkuse tõstmisest, tervisliku toitlustuse korraldamisest, toidujäätmete vähendamisest ning lõpetades mahe ja keskkonnasõbraliku toidu- ning põllumajandustootmise soodustamisega. Kuna see puudutab paljusid elualasid ja valdkondi, on oluline, et kokkuleppe sisusse ja selle elluviimisesse panustaksid kõik vajalikud osapooled. 

Seetõttu ootamegi töötuppa kõiki haridusasutuste juhte, hoolekogu esindajaid, KOV haridusametnikke ja hankespetsialiste, toitlustajaid või teemast huvitunud spetsialiste. 

Töötoas osalemiseks tuleb end registreerida hiljemalt 15. septembriks. Töötuba on tasuta ja see toimub Kõrveküla Põhikooli aulas (Vasula tee 12). NB! Kaasa vahetusjalanõud!

Registreerida saab siin: https://forms.gle/jM19Mdz331okw5w57

Töötoa ajakava:

12:00-12:45 Registreerimine & üheskoos koolisööklasse lõunasöögile minek

12:45-13:00 Sissejuhatus ja inspiratsiooniminutid, päevajuht Harald Lepisk

13:00-13:30 „Pestitsiidide kahjulikkusest laste ja noorte tervisele“ – Hans Orru, TÜ keskkonnatervishoiu professor

13:30-14:00 „Lapsed söövad kehvasti, on ülekaalulised ja haiged – kuidas saab koolitoit aidata?” – Triin Muiste, toitumisterapeut

14:00-15:00 Arutelud rühmades & energiapaus – räägime kokkuleppe võimalikust sisust

15:00-15:30 „Võru maakonna praktikad kohaliku toidu kasutamisel haridusasutustes, sh mahekokkuleppe eesmärgist ja takistustest“ – Margus Timmo, ettevõtja ja piirkonna arendaja

15:30-16:00 “Kas EL-i koolikava on Tartu lapsi toetanud? Toidukasvatamise ja tervisliku toitumise õpetamise näiteid.” – Elen Peetsmann, EMÜ Mahekeskuse juhataja; Ülle Prommik, Tartu Linnavalitsuse Sotsiaal- ja tervishoiuosakonna tervishoiuteenistuse tervisespetsialist

16:00 Päeva ja töötoa kokkuvõte 

Töötuba korraldavad Tartumaa Omavalitsuste Liit, Tartu Biotehnoloogia Park ja EIT Food ning Tartumaa Arendusselts.