Peipsiveere programm on taotluste ootel

4. detsember 2020
Peipsiveere programmi eesmärk on aidata kaasa Peipsiveere piirkonna ja vanausuliste kogukonna elujõulisuse jätkusuutlikule säilimisele arendades kohapealset ettevõtlust, inimkapitali ja piirkonna turundust, suurendades Peipsi järve atraktiivsust ja mitmekesiselt kasutamist ning rakendades piirkonna kultuurilis-looduslikku eripära kui spetsiifilist arengupotentsiaali.
Eeltaotlusi 2021. aasta tegevuskava koostamiseks saab esitada 06. novembrist kuni 07. detsembrini 2020 Tartumaa Omavalitsuste Liidule e-aadressil tol@tartumaa.ee.

Programmi rakendatakse Alutaguse, Mustvee, Peipsiääre, Luunja, Kastre ja Räpina vallas ning Tartu vallas Piirissaare ulatuses.

Taotlusi võivad esitada programmi rakendamise piirkonna omavalitsusüksused ning piirkonnas tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, kui projektis kavandatud tegevused vastavad tema põhikirjalistele eesmärkidele.

Projektide elluviimine peab olema lõppenud hiljemalt 31.10.2022.

Täpsema info ja dokumendid leiab siit.