Tartumaa alustab lapsi ja peresid toetava projektiga

Uudis
27. september 2022
Tartu linn on eest vedamas kõiki Tartumaa omavalitsusi kaasavat rahvusvahelist koostööprojekti, mis keskendub laste toevajaduse varajasele märkamisele ning toetamise tõhustamisele koolist väljalangevuse ennetamiseks.
Projekt „Tartumaa heaoluprogrammi (HOP) rakendusmudeli loomine ja piloteerimine“ keskendub valdkondade vahelise (tervishoid-, sotsiaal- ja haridusvaldkond) ning omavalitsuste ülese sisulise koostöö arendamisele lapse ja pere toetamise ning heaolu tagamiseks.

Reedel, 23. septembril toimus Tartu Loomemajanduskeskuses projekti avaseminar.

Seminaril tutvustati Tartu maakonnas kevadel valminud uuringu "Tartumaa hariduslike erivajadustega laste tugiteenuste ja tugispetsialistide teenuse osutamise võrgustiku terviklik kujundamine" tulemusi, Tartumaa strateegilisi eesmärke ja arengusuundi tugiteenuste korraldamisel ning HOP projekti eesmärke ja planeeritavaid tegevusi.

Projekti rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismide taotlusvooru "Integreeritud tugiteenused koolist väljalangevuse ennetamiseks" meetmest "Kohalik areng ja vaesuse vähendamine". Projekti juhtpartneriks on Tartu linnavalitsus ning projekti eestvedajaks Hariduse Tugiteenuste Keskuse juhataja Annely Võsaste.

Projekti kogumaksumuseks on 201 667 eurot. Projektis osalejatel omaosalust ei ole.

Lisainfo: projekti juht Annely Võsaste, tel 5061838, Annely.Vosaste@raad.tartu.ee

Tartu Linnavalitsuse pressiteade, 22.09.2022
https://tartu.ee/et/uudised/tartu-alustab-lapsi-ja-peresid-toetava-projektiga